Valgkomiteens innstilling til arbeidsutvalg for 2020. Fra venstre: Jørgen Næss Karlsen, Therese Hugstmyr Woie og Andreas Randøy. Foto: Natur og Ungdom
Valgkomiteens innstilling til arbeidsutvalg for 2020. Fra venstre: Jørgen Næss Karlsen, Therese Hugstmyr Woie og Andreas Randøy. Foto: Natur og Ungdom

Valgkomiteens innstilling til Natur og Ungdoms arbeidsutvalg for 2020

25.10.2019 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdoms valgkomite er nå ferdig med sin innstilling til arbeidsutvalg for 2020. Valgkomiteen innstiller Therese Hugstmyr Woie som leder, Jørgen Næss Karlsen som 1. nestleder og Andreas Randøy som 2. nestleder

Natur og Ungdoms valgkomité har de siste ukene jobbet med å lage inntilling til nytt arbeidsutvalg for Natur og Ungdom i 2020. Arbeidsutvalget består av leder og to nestledere. 

Nåværende leder, Gaute Eiterjord, og 1. nestleder, Haldis Helle, har orientert valgkomiteen om at de ikke stiller til gjenvalg, og valgkomiteen har derfor måttet finne to nye erstattere til arbeidsutvalget. Innstillingen er basert på intervjuer med hele organisasjonen og de aktuelle kandidatene, og er som følgende:

Leder: Therese Hugstmyr Woie

Therese er 22 år og kommer fra Tromsø. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2014, og ble lokallagsleder i Tromsø NU høsten 2014. I Tromsø NU jobbet Therese særlig mye mot oljeboring i Arktis og for en miljøvennlig bymiljøavtale i Tromsø. Sommeren 2016 ble Therese supplert inn i NUs sentralstyre. Der har hun jobbet blant annet med oljepolitikk, samt fiskeri. I ulike perioder har hun ledet både Natur og Ungdoms arbeid med fiskeri og oppdrett, samt NUs arbeid med oljepolitikk. Sommeren 2018 ble Therese ansatt som daglig leder i Natur og Ungdom, en stilling hun har den dag i dag. Der har hun hatt ansvar for NUs økonomi, samt arbeidsgiveransvar for NUs sekretariat.

1. nestleder: Jørgen Næss Karlsen

Jørgen er 22 år og kommer fra Skedsmokorset i Akershus. Han ble medlem i Natur og Ungdom i 2010, og har vært aktivt medlem siden han ble med i Nedre Romerike Natur og Ungdom i 2013. Han satt i fylkesstyret til Akershus NU fra sommeren 2015. I sin tid i lokal- og fylkeslag arbeidet Jørgen blant annet med bilfritt sentrum i Lillestrøm og vern av myrområdene i Jødahlsmåsan. Sommeren 2016 ble Jørgen ansatt som regionsekretær ved Natur og Ungdoms hovedkontor, og sommeren 2017 ble han supplert inn som sentralstyremedlem i NU. I sentralstyret har han jobbet særlig mye mot gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden, og ledet NUs arbeid med dette i flere år. Det siste året har Jørgen sittet som 2. nestleder, der han blant annet har hatt særlig ansvar for å følge opp Natur og Ungdoms landsstyre.

2. nestleder: Andreas Randøy, 22

Andreas er 21 år og kommer fra Kristiansand. Han har vært medlem i Natur og Ungdom siden 2014, og var aktiv i i Kristiansand NU fra 2014 til 2016. Høsten 2016 flyttet han til Lillehammer, og var med på å starte opp både Lillehammer og Oppland Natur og Ungdom. Fra februar 2017 satt Andreas i NUs internasjonale utvalg, der han jobbet med å følge opp vårt internasjonale nettverk, og sommeren 2017 ble han supplert inn i sentralstyret. I sentralstyret har Andreas jobbet særlig mye med oljepolitikk, og det siste året har han ledet Natur og Ungdoms oljearbeid. Han har også vært internasjonalt ansvarlig i NUs sentralstyre.

Valgkomiteen er takknemlige for at Therese, Jørgen og Andreas har takket ja til innstilllingen, og har tillitt til at disse vil gjøre en god jobb med å lede organisasjonen det kommende året.

Skulle man ønske å fremme en alternativ innstilling opp mot landsmøtet i januar, oppfordrer valgkomiteen til å ta kontakt, slik man kan avtale en god og ryddig prosess. 

Valgkomiteens leder, Torgeir Vestre, kan nås på 417 58 650 eller via torgeirvestre@gmail.com

Natur og Ungdoms valgkomite består av:

Torgeir Vestre, leder
Øyunn Hasvik, fast medlem
Frida Nodeland Indregard, fast medlem
Torkel Salvesen Lie, fast medlem
Markus Refsdal, fast medlem
Hedwig Thiery Aresvik, 1. vara
Elise Sørensen, 2. vara