Valgkomiteens innstilling til arbeidsutvalg for 2021

28.10.2020 av Jørgen Næss Karlsen

I januar vil Natur og Ungdoms 57. ordinære landsmøte bli arrangert. Blant et drøss av saker så skal det velges sentralstyre, og herunder arbeidsutvalg.

Natur og Ungdoms arbeidsutvalg består av leder, 1. nestleder, og 2. nestleder. Under følger valgkomiteens innstilling til arbeidsutvalg for 2021.
Innstillingen til det øvrige sentralstyret vil komme nærmere landsmøtet.
For spørsmål ta kontakt med valgkomiteen på E-post: valgkom@nu.no

Valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg for 2021

Leder: Therese Hugstmyr Woie (gjenvalg)

Therese er 23 år og kommer fra Tromsø. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2014, og ble lokallagsleder i Tromsø NU høsten 2014. I Tromsø NU jobbet Therese særlig mye mot oljeboring i Arktis og for en miljøvennlig bymiljøavtale i Tromsø. Sommeren 2016 ble Therese supplert inn i NUs sentralstyre. Der har hun jobbet blant annet med oljepolitikk, samt fiskeri. I ulike perioder har hun ledet både Natur og Ungdoms arbeid med fiskeri og oppdrett, samt NUs arbeid med oljepolitikk. Sommeren 2018 ble Therese ansatt som daglig leder i Natur og Ungdom. Der hadde hun hatt ansvar for NUs økonomi, samt arbeidsgiveransvar for NUs sekretariat. Hun hadde stillingen som daglig leder fram til hun ble valgt som leder i NU på landsmøtet januar 2020. Therese har i 2020 ledet organisasjonen trygt gjennom et vanskelig år preget av korona-pandemien. Hun har vært en tydelig stemme på et bredt spekter av politiske saksfelt, blant annet olje, fiskeri, gruvedumping, vindkraft og skolestreik for klima. 

  1. nestleder: Lea Justine Nesheim (ny)

Lea Justine Nesheim er 19 år og kommer fra Farsund i Agder. Hun har vært medlem i Natur og Ungdom siden våren 2016, og ble fylkesleder og landsstyrerepresentant for Vest-Agder NU høsten 2018. Lea arbeidet mye lokalt med å styrke NUs aktivitet på Sørlandet, og var med å gjenstarte aktiviteten til fylkesstyret og flere av lokallagene i fylket. Lokalt jobbet Lea blant annet for er oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og med Skolestreik for klima, som hun vært med å arrangere flere ganger både i Farsund og Kristiansand. Lea arbeidet også mye med å knytte bånd med andre organisasjoner. Sommeren 2019 ble Lea supplert inn i NUs sentralstyret. Hun har i sin tid i sentralstyret vært særlig opptatt av å styrke grasrota og løfte fram det lokale miljøvernarbeidet over hele landet. Hun har jobbet særlig med olje- og samferdselspolitikk, og vært sentral i arbeidet med å skape oppmerksomhet rundt behandlingen av Klimasøksmål Arktis i Lagmannsretten og Høyesterett. 

  1. nestleder: Morten Hansen (ny)

Morten Hansen er 21 år og kommer fra Oppegård i Akershus. Morten har vært aktiv i Natur og Ungdom siden 2015, da han var med å starte Oppegård Natur og Ungdom. Senere var Morten også sentral i å starte Ås Natur og Ungdom. Fra sommeren 2016 til januar 2018 var han fylkesleder for Akershus Natur og Ungdom. I Akershus jobbet Morten blant annet mot tredje rullebane ved Oslo Lufthavn, mot utvidelse av E18, for et bedre kollektivtilbud i Akershus, og med å utforme en langsiktig klima- og miljøplan i Akershus. Morten ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2018, og har i sin tid i sentralstyret vært en viktig ressurs når det gjelder naturvernsaker. Han har blant annet jobbet med samferdsel, oppdrett og fiskeri og mot gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjord, og har vært sentral i arbeidet med å skape oppmerksomhet rundt utbyggingen av en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn. 

Valgkomiteens vurdering:

I arbeidet med å utforme nytt arbeidsutvalg har Valgkomiteen særlig lagt vekt på kandidatenes erfaring fra Natur og Ungdom, samt faglig og organisatorisk kompetanse. Det har også vært viktig å ivareta en geografisk spredning, samt å sette sammen en gruppe som kan jobbe godt sammen og som samtidig representerer medlemsmassen på en god måte.

Valgkomiteen opplever at Therese har gjort en fremragende jobb som leder det siste året, og har ledet organisasjonen trygt og godt gjennom en utfordrende periode. Lea og Morten har i fellesskap en utrolig lang og bred erfaring i organisasjonen, i tillegg til en imponerende faglig kompetanse og visjoner for organisasjonen som gjør dem til gode tilskudd i Natur og Ungdoms ledelse.

 

I prosessen med å utforme arbeidsutvalget har vi hatt flere aktuelle kandidater som har meldt sin interesse og vært inne til intervju. noe vi opplever at har bidratt til å styrke den endelige innstillingen. Valgkomiteen har derfor full tillit til at Therese, Lea og Morten vil gjøre en kjempegod jobb som leder og nestledere for Natur og Ungdom i 2021.

Valgkomiteen i Natur og Ungdom har i 2020 bestått av:
Torgeir Vestre, Haldis Tjeldflaat Helle, Elise Sørensen, Sindre Kielland, Johannes Gartland, Lars Hansen, og Amelia Gomez Snerte