Oljekåt: Kildelister

15.02.2021 av Mia Cathryn Haugen Chamberlain

Episode 1:

Episode 2:

Episode 3:

Episode 4:

Episode 5:

  • Eiterjord, G. (2020). Klimaopprøret (1). Aschehoug.
  • NRK om «Diskosaken»
  • Balsvik, E. & Solli, S. M. (2018). Introduksjon til samfunnsvitenskapene – Bind 2. Universitetsforlaget.

Episode 6:

Episode 7:

Episode 8

Les mer om podcasten her.