FOTO: Thor Due/Natur og Ungdom. Skolestreik 2019.

Vi trenger en grønn omstart!

08.02.2021 av Sandra Butoyi

Vi har streiket. Vi har brølt. Årets stortingsvalg må bli et klimavalg.

2021 blir et skjebneår: Skal vi klare å halvere utslippene våre innen 2030, og stanser tap av naturmangfold, er det helt avgjørende at vi får et klimavalg. Vi trenger en grønn omstart etter Stortingsvalget, og det er på Broen til framtiden denne omstarten begynner.

Broen til framtiden 2021 er den første milepælen for fagbevegelsen, miljøbevegelsen, Kirken og andre trosbaserte aktører og forskermiljøer mot et grønt valg i 2021, og startskuddet på et avgjørende tiår for klimaet. Årets digitale Broen til framtiden-konferanse strømmes torsdag 11. og 12. februar 2021, kl. 9-12:30.

 

Bilderesultater for broen til framtiden klimajobber


Therese Hugstmyr Woier, leder i Natur og Ungdom sier:

– Årets Broen til framtiden er en viktig oppladning til det første stortingsvalget etter de enorme klimastreikene. Ungdom over hele landet er utålmodig fordi utslippskuttene går sakte og nedbyggingen av natur fortsetter. På Broen til framtiden samles vi for diskusjon om rettferdige klimaløsninger, og det er dette valgkampen må handle om.

For å hindre de farligste klimaendringene må verden slutte å bruke fossil energi. Vi kan ikke fortsette å gamble på at vi ikke stanser klimakrisa. Norge må ut av oljealderen, og bygge bærekraftig næringer i hele landet. For å lære mer om Natur og Ungdoms oljearbeid kan du trykke her.


Om årets Broen

Broen til framtiden 2021 skal begynne en grønn omstart etter koronapandemien og sette temaene som skal prege klimavalget på dagsorden, med hovedtemaer 1) Grønn industri; 2) Omstilling og klimajobber i land-, jord- og havbruk i hele landet; 3) Global klimarettferdighet; og 4) En folkelig mobilisering for klimavalget. Det blir også diskusjoner om hva vi kan lære av koronakrisa, en samtale om grønne omstilling, appeller og musikalske innslag.

Organisasjonene bak Broen til framtiden er: Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL), El og It Forbundet, LO i Oslo, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace Norge, Den norske kirke, Concerned Scientists Norway, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, For Velferdsstaten, Naturviterne, Handel og Kontor Oslo/Akershus, Samfunnsviterne, Bærekraftig Liv, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Utdanningsforbundet i Oslo.