Illustrasjon: Gina Gylver

NTP: naturen og ungdom er taperen

19.03.2021 av Sandra Butoyi

Nasjonal transportplan svikter ungdommen og naturen.

Under følger Natur og Ungdoms kommentarer til Nasjonal transportplan 2022-2033:

Ungdommene utelates igjen

  • Regjeringens satsing på motorvei til milliarder framfor kollektivutbygging og tog er et svik av ungdom og klima. Transportplanen prioriterer forurensende motorveier foran for togstrekning og prioriterer de ikke unge.Det er jernbane som kommer til å gagne oss i framtida, ikke monsterveiene. Når NTP kutter dramatisk i intercity til fordel for unødvendig 4-feltsvei og Hordfast er det vi som vokser opp nå som får lide, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

 

Hareide har ikke gjort naturfagsleksa si

Naturindeksen slo fast i fjor at naturen i Norge er sårt presset. Natur og Ungdom kritiserer Ole Brumm-taktikken, der man bygger ut både motorveier og jernbane, på bekostning av naturen. 

  • Naturen har egenverdi, men dette blir ikke verdsatt av regjeringa. Det er trist å se at regjeringen ikke klarer å prioritere, og det virker som at de ikke har tatt innover seg  hvor alvorlig naturkrisen er, påpeker Woie

 

Kursendringen fra klimaplanen mangler

Regjeringen skriver i Klimaplanen at Nasjonal Transportplan 2022-2033 skal bygge opp under ambisjonen om utslippshalvering i transportsektoren innen 2030. Natur og Ungdom savner flere tiltak som følger opp ambisjonene og sikrer utslippskutt.

  • Mer penger til kollektivsatsing i byområdene og jernbane er fint, men dette er ikke det nødvendige taktskiftet i samferdselspolitikken som stanser klimakrisen. Det blir fortsatt vanvittig store motorveier som vil spise opp klimagevinstene av økte investeringer til kollektivtrafikk og jernbane, sier Therese Hugstmyr Woie, Natur og Ungdom.

 

  • Allerede før planen ble publisert har det vært kjent at regjeringa ikke er på langt nær i rute med sitt eget løfte om 30% overgang av gods fra vei til bane og sjø. Dette er nok et eksempel på at de lover mye i alle retninger og når de til slutt må ta et valg velger de konsekvent de gråeste løsningene, sukker Woie.

 

Feilslått distriktspolitikk

  • Regjeringa har fått det for seg at det er god distriktspolitikk å bare bygge mer og større vei gjennom distriktene. De bommer åpenbart på hvor verdiene i hele landet ligger. Distriktet er ikke der for at vi skal ha noe fint å se på mens vi kjører mellom de største byene, men er der landbruket trenger all den matjorda den kan beholde, naturen trenger vern og lokale trenger fritidsområder, sier Therese Hugstmyr Woie, Natur og Ungdom.

 


For spørsmål eller ytterligere kommentarer, kontakt leder i Natur og Ungdom:
Therese Hugstmyr Woie, tlf.: 90727377, epost: theresew@nu.no


 

Om Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan, oftest referert til som NTP, er  langtidsplanen for all transport i Norge. Det er planen for hvor, hvordan og hvor mye man skal bygge ut av veg, jernbanelinjer, flyplasser og mer de neste tolv årene. Hvis du vil påvirke de store linjene i hvordan man skal kunne transportere seg i Norge – så er det her man må starte.