Illustrasjon: Gina Gylver / @illustrert

Stortinget kritiserer shady oljeforvaltning!

06.05.2021 av Lea Justine Nesheim

Tidligere i år ble Ola Borten Moe kalt inn på teppet etter avsløring om at viktig informasjon var holdt skjult for stortinget. Nå kan det bli konsekvenser!

Holdt tilbake informasjon

Denne høsten, rett før behandlingen av klimasøksmålet i Høyesterett, ble det avslørt at Oljedepartementet, da under ledelse av Ola Borten Moe, hadde holdt tilbake informasjon om at oljeboring i Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt for Norge. Stortinget fikk aldri se rapporten om hvor ulønnsomt prosjektet kunne bli, da de behandlet åpningen av nye områder i Barentshavet tilbake i 2013. Områder med svært sårbar og verdifull natur.

Les mer om skandalen her.

Borten Moe var på høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det var et ganske drastisk steg, som viser at kontrollkomitéen tar tilbakeholdingen svært alvorlig. Regjeringen og departementenes oppgave er å gjennomføre det Stortinget har vedtatt, og å sørge for at Stortinget har godt beslutningsgrunnlag. Stortinget skal ha siste ord i alle viktige saker, det er sånn et parlamentarisk demokrati fungerer. 

Dette får nå Borten Moes Olje- og energidepartement kritikk for. Komiteen antyder at departementet overstyrte oljedirektoratets arbeid og holdt tilbake informasjon. De konkluderer med at eierskapet av Equinor bør overføres fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet. En helt ekte konsekvens!

Da kan vi unngå at samme folka som bestemmer hvordan olja skal forvaltes også eier et selskap som drar nytte av å ignorere miljøfaglige argumenter.

Det nytter alltid å få rolleblandinger og shady oljeforvaltning fram i lyset, og nå gjenstår det å se om forslaget til strukturendring blir gjennomført.