Hvordan gjøre valget til et klimavalg?

31.08.2021 av Lea Justine Nesheim

Skal årets stortingsvalg bli et vendepunkt for klima og miljø? Selvsagt! Og her er hvordan deres lokallag får velgere i nærmiljøet til å stemme grønt

Vil du heller ha disse tipsene og ressursene som word-dokument? Last ned:
Klimavalg – ressurser til lokallag

FEM FØR VALGET

 1. Spør lokale politikere om klima og miljø!

Sjekk når valgbodene er åpne og dra dit når politikerne driver valgkamp! Her kan dere:

 • Sjekke ut lista med spørsmål lenger nede og utfordre dem på klima og miljø. Velg ut de 3-4 dere liker best!
 • Ringe lokalavisa i forkant og spørre om en journalist vil være med! Se forslag til hva dere kan si, under spørsmålene. Kan de ikke bli med? Vær journalist selv, notér svarene og ta bilder så får dere en flott sak å sende inn til pressa!
 • Gi for eksempel terningkast, diplomer, medaljer eller slikt til partiene. Bildene poster vi gjerne videre på NU sin Instagram!
 1. Snakk med unge velgere

Klima og miljø er nå den viktigste saken for unge velgere, men dessverre er det ofte minst valgdeltakelse blant unge. Arranger et åpent møte med klimavalg som tema eller spør om dere kan komme på besøk til videregående skoler!

 1. Stem grønt-aksjon!

Noen trenger kanskje en påminnelse om hva som bør være valgets viktigste sak. Hva med krittaksjon eller banneraksjon med et klimavalgslagord? Dere kan også stå på stand eller henge rundt der lokalpolitikerne driver valgkamp. Snakk med folk og kanskje utfordre dem til å ta en partiquiz med premie om miljøsaker?

 1. Skriv til pressa

Lag en fet sak til lokalavisa om hva dere mener velgerne i deres lokalmiljø bør tenke på. Lenger ned finner dere forslag til en enkel pressemal dere gjerne kan bruke! Bytt ut skriften i grønt for å gjøre den til deres egen, og ellers er det bare å ta kontakt med Tuva eller andre om dere trenger hjelp.

 1. Del-del-del!

Del bilder med budskap om å stemme grønt og gode argumenter! I tillegg blir det laget en stem-grønt-video med Therese sjæl. Del på sosiale medier!

——–

SPØRSMÅL TIL EN POLITIKER

Skriv kanskje fire spørsmål. Spørsmål kan gjerne være relevant lokalt. For eksempel: “I Hamar har det vært mye debatt om bygging av ny toglinje over matjord. Vil ditt parti forby nedbygging av matjord?» Men det kan også være nasjonalt, slik eksemplene under er:

 • Synes du vi bør øke Norges klimamål slik at Norge kutter like mye av våre egne utslipp innen 2030 som det alle verdens land gjennomsnittlig må kutte?
 • Hvordan vil ditt parti sørge for at vi kutter utslipp fra jordbruket, samtidig som vi produserer mer mat og holder liv i bygdene?
 • I Norge mister vi mye natur hvert år til bygging av veier, hytter, hus og kraftproduksjon. Burde det vedtas et mål om at Norge på sikt skal bli arealnøytralt, og at kommunene må planlegge for dette i sine kommuneplaner?
 • Vil ditt parti forby nedbygging av matjord?
 • Transport står for rundt en tredjedel av norske utslipp, og mye av dette er frakt av gods på veier. Hva kan Norge gjøre for å flytte godstransport fra vei over til bane og sjø med lavere utslipp?
 • Hvilke tiltak burde innføres for at folk på bygda skal få være med på klimadugnaden i måten man reiser?
 • Kollektivtransport er kjempeviktig i både by og bygd. Ikke bare for å redusere biltrafikk, men fordi ungdom uten lappen skal ha frihet i hverdagen. Vil ditt parti gjøre det dyrere å kjøre bil slik at man kan finansiere et bedre kollektivtilbud?
 • Biler bruker enormt mye mer drivstoff på å kjøre i 110 km/t enn i 80 km/t. Burde man redusere fartsgrenser for å redusere klimagassutslippene?
 • I sommer har vi sett store protester mot dumping av gruveavfall i Repparfjordenog Førdefjorden. Vil du at det skal bli forbudt å dumpe gruveavfall i sjø?
 • Har ditt parti noen kampsaker for å gi oss en mer sirkulær økonomi der vi forbruker mindre og utnytter ressursene bedre?
 • FN er helt tydelig på at å redusere produksjon av olje og gass er et viktig klimatiltak, og at det haster. Hva burde Norge gjøre for å følge opp denne beskjeden?

HVORDAN FÅ MED EN JOURNALIST FRA LOKALAVISA?

Man bør ringe først, for det er alt for lett å ignorere en mail. Her er en mulig telefonsamtale:

“Hei! Jeg heter XXXX og ringer fra XXXX Natur og Ungdom. Vi har en plan om å utfordre alle partiene på noen miljøspørsmål som er veldig viktige for oss, og vi vil gå fra bod til bod på torget. Dette tenker vi å gjøre på xxxdag rundt kl. Xx.00. Har du mulighet til å sette meg i kontakt med en journalist som er på vakt den dagen? Vi tror partienes svar på spørsmålene våre kan bli en veldig kul nyhetssak hvis dere blir med på turen mellom valgbodene.”

Dersom du får telefonnummer til en journalist så er det kjempebra, og da kan du ringe og si omtrent det samme, og prøve å overbevise dem om å komme. Kanskje kan dere tilpasse tidspunkt til når det passer for journalisten? Avtal tid og sted for å møte dem!

Her er et eksempel på en slik sak: https://www.itromso.no/nyheter/article11553639.ece

 

PRESSEMAL

Til deg med stemmerett, stem for framtida!

XXX NU har en klar oppfordring til deg som ikke har stemt enda: velg partier som tar klima- og naturkrisen på alvor!

 • Det er ikke uten grunn at klima og miljø er de unges viktigste sak under dette valget, som ferske undersøkelser viser. Det er vi unge som må leve med konsekvensene av dramatiske klimaendringer. Endringer vi allerede har merket på kroppen. Av samme grunn har vi engasjert oss i Natur og Ungdom! forteller NAVN i XXX NU.
 • Mange av oss har ikke stemmerett enda, men vi jobber for å vinne lokale miljøsaker. Og det viktigste som skjer lokalt nå, er at alle med stemmerett drar til valglokalene og stemmer grønt! For framtida og for oss unge, stem for en skikkelig klima- og miljøpolitikk!

Lokalt jobber XXX NU med … og …. Her kan dere skrive kort om hva som er de viktigste sakene for dere.

 • Nasjonalt må vi ha en regjering som tar naturvern på alvor, lar olja ligge og begynner en rettferdig omstilling. Både FN og IEA, det Internasjonale Energibyrået, slår fast at det haster kritisk å kutte i produksjonen av fossil energi. Som verdens syvende største eksportør av olje og gass, har Norge et stort ansvar, sier NAVN.

Lokallaget oppfordrer alle velgere til å virkelig se på det store bildet når de stemmer.

 • Klima- og miljøkrisen har konsekvenser for sosiale forskjeller, for helse, for de unges muligheter og for hva slags ressurser vi kan utnytte. Det handler ikke bare om hvordan vi vil leve akkurat nå, vi må stemme for en levelig framtid. Derfor ønsker vi i XXX NU alle i (STED) et godt og grønt valg! Sier

 

RESSURSER

3 GODE GRØNNE GRUNNER – SLIK OVERBEVISER DU VELGEREN PÅ GATA

 1. FNs dystre klimarapport slår tydelig fast at vi trenger skikkelig klimapolitikk. Nå.
 2. Det er mye dyrere å reparere ødelagt natur enn å ta vare på den sårbare naturen vi har i dag. Stem for levende mark og rene fjorder!
 3. Klima og miljø er de unges viktige sak under valget, ikke uten grunn. Vi må leve med konsekvensene – stem for en trygg framtid for dine barn!

HVORFOR VI TRENGER EN GRØNN OMSTILLING NÅ:

 • Både FN og verdens internasjonale energibyrå mener nå vi må slutte å produsere fossil energi.
 • Norge er verdens syvende største eksportør av olje og gass, et land med bare 5 millioner mennesker. Vi har et globalt ansvar for disse utslippene
 • All uavhengig forskning viser at det vil være positivt for klimaet og Norge kutter i sin oljeproduksjon. I tillegg kan vi samarbeide med andre oljeland og få med flere i omstillingen.
 • Flere samfunnsøkonomer mener det er gunstig for norsk økonomi å fase ut oljeproduksjon. Dessuten er det meste av Oljefondets inntekter avkastning fra investeringer som allerede er gjort.
 • Det er urettferdig å satse videre på en usikker og forurensende industri. Gi unge arbeidere trygge og grønne arbeidsplasser!

Stem på MDG, SV, Rødt eller Venstre – stem for å la olja ligge!

Trenger dere oversikt over hva partiene mener om ulike miljøsaker? Sjekk ut https://gammel.nu.no/saker/klima/2021/06/hva-mener-partiene-om-arets-klimasaker/

Naturvernforbundet sin partiguide med bilder:

https://naturvernforbundet.no/naturogmiljo/her-er-partienes-miljopolitikk-article41958-1024.html