Trålerne bruker fire ganger mer drivstoff per tonn fangst enn kystbåtene. Gi oss miljøvennlig sjømat, sats på kystflåten!

Klimagassutslipp i fiskeflåten

02.03.2016 av Natur og Ungdom

Trålere slipper ut fire ganger så mye CO2 per fangst som de minste kystbåtene.

Nedenfor er en oversikt over CO2-utslipp per fangst sortert etter flåtegruppe med grunnlag i tall fra fiskeridirektoratet. I oversikten ser man tydelig at de mindre fartøyene i kystfiskeflåten er klart mest miljøvennlig også når det kommer til klimagassutslipp. De største trålerne har fire ganger høyere klimagassutslipp per fangst enn fartøy under 11 meter (sjarkene).

Dette handler om forskjell på redskapene båtene bruker. Trålerne bruker en trål som de aktivt fanger fisken med. De små kystbåtene setter line eller garn, eller fisker med juksa. Da lar man fisken selv svømme inn til kysten og bite på kroken eller gå i garnet.

Utregningen bruker en tenkt drivstoffpris og er derfor kun egnet til å sammenligne ulike flåtegrupper, den gir ikke et presist bilde av hva hver gruppe faktisk slipper ut. Det er egentlig en sammenligning av hvor mye penger hver gruppe bruker på drivstoff. Det er også forutsatt at alle får samme pris. Hadde man hatt tall på de faktiske prisene, ville nok de minste båtene kommet enda bedre ut fordi rederne sannsynligvis får bedre priser på større kvanta.

Tallene bekrefter likevel at den grundigere gjennomgangen Gunnar Album i Naturvernforbundet gjorde for åtte år siden fortsatt er gjeldende for dagens flåte.

Klimagassutslipp per tonn rund fisk i ulike flåtegrupper, basert på drivstoffkostnader for disse lengdegruppene innhentet fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2014. Lønnsomhetsundersøkelsen samler data fra et utvalg fiskefartøy i ulike lengdegrupper, og undersøkte nærmere 3500 fiskefartøyer i 2014. Utslippene for el-sjark er basert på tall fra Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond sitt forskningsprosjekt med den elektriske sjarken «Caroline».

Klimagassutslipp per tonn rund fisk i ulike flåtegrupper, basert på drivstoffkostnader for disse lengdegruppene innhentet fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2014. Lønnsomhetsundersøkelsen samler data fra et utvalg fiskefartøy i ulike lengdegrupper, og undersøkte nærmere 3500 fiskefartøyer i 2014. Utslippene for el-sjark er basert på tall fra Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond sitt forskningsprosjekt med den elektriske sjarken «Caroline».