Teltleir ved Repparfjord sommeren 2021

Teltleir ved Repparfjord i sommer

30.05.2021 av Gina Gylver

Gamle og unge, nordlendinger og søringer: Hvis du hjelper oss å holde en sterk leir gjennom sommeren kan vi lykkes i å redde Repparfjord og Førdefjorden. Leiren åpner 23. juni ved Repparfjord!

Denne sommeren står slaget mot dumping av gruveavfall i Repparfjord og Førdefjorden. Nussir ASA jobber på spreng for å sette i gang anleggsarbeidet i løpet av sommeren ved Repparfjord. Vi må vise politikere, investorer og gruveselskapet at dette ikke blir så lett som de håper. Derfor er vi i Natur og Ungdom med på å legge til rette for en teltleir gjennom hele sommeren og fram til Stortingsvalget for å vise den brede motstanden.

Støtt aksjonistene!

Vi samler inn penger til protestleiren og aksjonene gjennom samarbeidsorganisasjonen «Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord». Du kan gi penger gjennom spleis.no her, eller vippse til vårt vippsnummer 703737.

Dersom det kommer til politiaksjoner og aktivister blir bøtelagt vil vi også dele informasjon om hvordan man kan donere penger til et bøtefond for å hjelpe aksjonistene med deres bøter. Penger donert til «Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord» vil ikke bli brukt til bøter.

Vil du komme til Repparfjord i løpet av sommeren?

Alle er hjertelig velkommen på kaffebesøk eller dagsbesøk for å bidra i leiren og aksjonene! Vi ønsker at alle som vil overnatte i leiren i sommer fyller inn dette skjemaet med hvilke datoer de vil være her og eventuelt si noe om hva man vil bidra med. Før du fylller inn skjemaet så anbefaler vi å lese gjennom denne praktiske informasjonen, blant annet om krav om koronatest før ankomst!.

Under leiren vil det være behov for folk som kan bidra med mye ulikt – som matlaging, kjøring, turer, kultur og førstehjelp.

Teltleiren er ikke et arrangement av Natur og Ungdom, men den organiseres av et bredt samarbeid av enkeltpersoner og organisasjoner. Natur og Ungdom vil derfor ikke stå ansvarlig for deltagere på leiren, slik vi gjør på for eksempel våre sommerleire. Dersom du er mindreårig så må du ha lov av foresatte til å reise.

Det er mange enkeltpersoner som har varslet at de er villige til å ta i bruk sivilt ulydige aksjoner for å stanse gruveprosjektet. Natur og Ungdom har varslet at vi vil støtte og tilrettelegge for aksjonister hvis dette blir aktuelt, men vi vil ikke støtte deltagelse for personer under 15 år, altså den kriminelle lavalder. Her kan man skrive seg på aksjonsliste for fjordene.

Hvorfor delta på teltleiren?

Kampen for å stoppe Nussirgruva og redde Repparfjord er en av Norges viktigste miljøsaker sammen med den lignende saken mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden i Vestland fylke.  Sakeni Repparfjord handler om hva slags belastning Norge vil tillate for en allerede presset reindriftsnæring som både står for  miljøvennlig matproduksjon og er avgjørende for samisk kultur. Sakene handler om hvor høyt vi verdsetter våre ville fiskebestander som Norge har lovet å gi særlig beskyttelse. Repparfjord  og Førdefjorden er en viktige fjorder for både villaks og kysttorsk. Sakene handler også om hvorvidt Norge lever opp til vårt løfte om å være et foregangsland på sirkulær økonomi. Det mener vi er uforenelig med å dumpe overskuddsmasser på havet heller enn å kreve alternativ bruk av det.

Gjennom sommeren håper vi at mange vil bidra til aktiviteter i leiren som viser motstand mot gruveprosjektet, sprer informasjon om saken til omverdenen, blir kjent med fjorden og området rundt, og gir gode diskusjoner om framtidens næringsutvikling. Det blir viktig at leiren skal bidra til å feire og vise fram det vi kjemper for å bevare, både livet i fjorden, levende kystfiskerier, reindrift og samisk kultur.

Vi planlegger turer, kurs i samisk håndtverk, historiefortelling, musikk og mye annet. Her tar vi gjerne imot bidrag eller tips til personer som bør inviteres! Vi planlegger for en ukentlig “solidaritetstime” som streames på facebook, og det kan bestå av innslag fra leiren, konserter rundt om i landet, støttehilsener fra andre deler av verden, debatter, og mye annet.

 

 

 

Relevante nyheter