International campaign for Norway to stop dumping harmful mining waste

Signer oppropet mot gruvedumping

28.07.2021 av Gina Gylver

Vår kamp for Repparfjorden og Førdefjorden har fått internasjonal oppmerksomhet. Nå har organisasjonen Earthworks startet et opprop rettet mot Erna Solberg.

Oppropet fra Earthworks presenterer den skitne sannheten bak Norges rene rykte som havets beskytter internasjonalt. Norge er et av bare to land i verden som tillater nye prosjekter med dumpong av gruveavfall i havet, og likevel er Erna Solberg utnevnt som FNs høye beskytter av havet.

Her kan du signere oppropet som sendes til Erna Solberg:
https://earthworks.salsalabs.org/norwaydirtysecret/index.html

«Norge ser på seg selv som en global leder innen havvern. Statsminister Erna Solberg er beskytter for et FN-støttet initiativ for å beskytte havene og avverge de verste effektene av klimaendringene, og leder høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, et initiativ støttet av 14 statsoverhoder som representerer 40 prosent av verdens kystlinjer. Norge støtter det globale målet om å beskytte 30 prosent av verdenshavene innen 2030.

Så hvorfor tillater statsministeren gruveselskaper å dumpe millioner av tonn gruveavfall i beskyttede norske fjorder?»

Dette skriver Earthworks under oppropet.  De jobber globalt for å forhindre skadelig påvirkning og fremme bærekraftige løsninger innen mineral- og energiutvinning.

Dette er en svært viktig milepæl i arbeidet for å redde Repparfjorden og Førdefjorden. I tillegg til å legge press på Erna Solberg, så vil dette bidra til internasjonal oppmerksomhet rundt saken. Gruveselskapene er helt avhengige av å skaffe flere internasjonale investorer i disse gruveprosjektene, og det blir vanskeligere jo mer kontroversielle prosjektene er.

Meldingen man signerer på er på engelsk, men oversatt lyder den:

Kjære statsminister Solberg, 

Dumping av skadelig gruveavfall i norske fjorder er en skitten og utdatert praksis som undergraver dine internasjonale forpliktelser til å stoppe nedbrytningen av de marine økosystemene og fremme bærekraftige havøkonomier for å avverge de verste effektene av klimaendringer.  

Norge kan ikke lede havvern i utlandet mens de forurenser fjordene hjemme. 

Jeg oppfordrer deg til å være en reell leder innen havvern, stoppe Nussir- og Nordic Mining-prosjektene i Repparfjord og Førdefjord og forby all havdumping i Norge.

Her er bilder Earthworks bruker for å vise fram Norge og Erna Solbergs hykleri i spørsmålet om å beskytte havet:

Erna Solberg: The earth is first and foremost an ocean planet, and ocean resources are both overexploited and undervalued

Erna Solberg: The ocean is central to Norway`s history and culture, economy and diet... As the country`s prime minister, it is my job to ensure that our relationship with it is sustainable: protection, production and prosperity go hand in hand.

Erna Solberg: More than ever, we depend on healthy oceans to meet our need for more jobs, more resources and good health.

Erna Solberg: To build a sustainable ocean economy, we must stop the degradation of the world`s marine ecosystems and improve the environmental status of the oceans.

 

 

 

 

Relevante nyheter