Aktivister fra protestleiren ser ut over industritomta hvor gruva er planlagt. Foto: Anna Birkeland Olerud / Stopp Nussirgruva - Redd Repparfjord

Vi har voktet over fjorden i fire uker

20.07.2021 av Gina Gylver

"Markoppsynet" er navnet protestleiren ved Repparfjord har fått. I fire uker har aktivister fra rundt om i landet vært tilstede for å holde oppsyn over Markoppneset hvor gruva er planlagt.

Leiren åpnet 23. juni med joik fra Åsá Márgget Anti og velkomst fra Nils Utsi, leder for reinbeitedistrikt 22 Fiettar, Eilif Moan, lokal laksefisker og aktivist, og Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Åpning av protestleiren. Foto: Anna Birkeland Olerud / Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord

Med denne protestleiren vil vi hindre at gruvearbeidet kommer i gang før Stortingsvalget, slik at en ny regjering fortsatt skal ha mulighet til å trekke tilbake tillatelsene til å etablere gruve i viktig reindriftsområde og dumpe avfallet i en fiskerik fjord.

I fjorden like utenfor leiren er området hvor gruveselskapet har fått tillatelse til å dumpe 30 millioner tonn gruveslam. Ellos vuotna – la fjorden leve! Foto: Kajsa Haabet / Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord

 

Aktivistene i protestleiren har blitt kjent med det lokale reindriftsdistriktet under årets kalvemerking. En konsekvensanalyse fra protect Sapmi anslår at reindrifta i området nesten vil halverees fra dagens omfang dersom Nussirgruva og andre planlagte inngrep gjennomføres i området. Foto: Kajsa Haabet / Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord

Over 50 personer har slått opp telt, lavvu, gamme eller hengekøye for å delta i protestleiren de siste ukene, og mer enn 100 personer har i tillegg kommet innom for å hilse på aktivistene. Mange har med kake, fyringsved, laks, kaffe og andre gaver som holder motet oppe i leiren.

Støtt aksjonistene!

Vi samler inn penger til protestleiren og aksjonene gjennom samarbeidsorganisasjonen «Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord». Du kan gi penger gjennom spleis.no her, eller vippse til vårt vippsnummer 703737.

Dersom det kommer til politiaksjoner og aktivister blir bøtelagt vil vi også dele informasjon om hvordan man kan donere penger til et bøtefond for å hjelpe aksjonistene med deres bøter. Penger donert til «Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord» vil ikke bli brukt til bøter.

Konsert med Hilja i leiren. Foto: Simon Balsnes – Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord

 

Her fileteres blodfersk sei og torsk som vi fikk i gave fra en lokal fisker. Fangsten fikk han rett utenfor leiren, der gruveavfallet er planlagt dumpet. Foto: Anna Birkeland Olerud / Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjorden

Det er gruveselskapet Nussir ASA som har fått tillatelse fra regjeringen til å etablere kobbergruva ved Repparfjorden. Det er politikerne som må trekke tilbake tillatelsen til gruveprosjektet eller endre forutsetninge slik at de ikke lønner seg å dumpe gruveavfall i fjorder. Men fortsatt skal vi være klare på vår motstand ovenfor valgene gruveselskapet har tatt, og vi skal jobbe for å forhindre at flere investerer penger i prosjektet.

Mandag 28. juni kom CEO Øystein Rushfeldt og andre ansatte i Nussir ASA til Markoppneset for en egen teltovernatting på industritomta deres. Vi serverer fiskesuppe til Øystein Rushfelt og resten av de ansatte i Nussir ASA, som en påminnelse om verdiene som står på spill. Tørr de å gamble på at miljøkonsekvensene fra dumping av gruveavfall ikke blir så alvorlige som Havforskningsinstituttet varsler om?

Fisken til suppa er fanga i Repparfjord av protestleirens nærmeste fiskernabo, og blåskjellene har vi plukka selv rett ved området hvor dumpingen planlegges. Dette er fornybare ressurser og viktige økosystemer som vi må bevare for framtida! Foto: Magnus Storvoll Strømseth / Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord

 

Mens vi serverer fiskesuppe til gruveselskapet har også den lokale reinflokken en fredelig protest mot gruveplanene, like ved industritomta til Nussir ASA. Foto: Gaute Eiterfjord / Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord

De siste dagene har gruveselskapet signert kontrakt med lokal entreprenør, og det nærmer seg oppstart i gravearbeidet på industritomta. Det er mange aktivister i leiren som er klare for aksjoner! Ønsker du å aksjonere for å redde fjorden? Les mer her. 

Vi trener på sivilt ulydige aksjoner, som er siste utveg for å stanse gruveprosjektet. Foto: Morten Hansen / Syopp Nussirgruva – Redd Repparfjord

Artistene Mari Boine og Ella Marie Hætta Isaksen er tydelig i sin kamp mot Nussirgruva. Foto: Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord

 

 

Relevante nyheter


  • Teltleir ved Repparfjord i sommer

    Gamle og unge, nordlendinger og søringer: Hvis du hjelper oss å holde en sterk leir gjennom sommeren kan vi lykkes i å redde Repparfjord og Førdefjorden. Leiren åpner 23. juni ved Repparfjord!