-Klimaproblemet krever at olja blir liggende

02.11.2014 av Sandra Butoyi

I København i dag kom FN klimapanel med sin siste rapport om klimændringene. Rapporten skal brukes av verdens land når de skal fastsette mål for utslippskutt og bestemme hvordan de skal nå disse.

– Norge ligger flere millioner tonn på etterskudd for å nå klimamålene som vi allerede har satt. Det kan ikke være et argument for at vi ikke skal gjøre mer.  Nå må Tine Sundtoft og regjeringen brette opp ermene og gi oss utslippskutt som monner, sier Arnstein Vestre, leder av Natur og Ungdom.

Klimapanelet sier i sin rapport at fossil energi må reduseres med 80 % innen 2050 og avskaffes innen slutten av dette århundret.

– Nå er det på tide at Norge setter en sluttdato for oljeindustrien og starter utfasingen av vår største forurenser. Oljesektoren har nesten doblet sine utslipp siden 1990 og planlegger å øke sine utslipp enda mer. Nå er det på tide at også oljeindustrien blir med på klimadugnaden. Denne rapporten viser at vi må la olje ligge, fastslår Vestre.

Om vi fortsetter som i dag konkluderer klimapanelet at temperaturen vil øke med mellom 3,7 og 4,8  grader innen slutten av århundret.

– Dette ett ansvar som hviler på hele regjeringen, her kan ikke Erna Solberg fraskrive seg sitt ansvar. Vi som er unge i dag som vil bære konsekvensene av klimaendringene. Det er dagens politikere som bestemmer om vi koker kloden, avslutter Vestre.

Les rapporten på Miljødirektoratets sider.