– Erna koker kloden!

04.02.2015 av Sandra Butoyi

Natur og Ungdom raser over regjeringens klimamål:
Dette er en plan for et varmere klima.

I dag ble regjeringens forslag til norske klimamål lagt frem av klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Regjeringen sikter seg inn på å dilte etter EU sine mål; 40% utslippskutt innen 2030, men de har ingen klare mål om hvor stor andel av disse utslippene som skal tas innenlands. – Milevis unna vårt historiske ansvar, sier NU-leder Arnstein Vestre.

Mål for et varmere klima
Onsdag la regjeringen frem deres forslag til Norges mål for kutt i klimagassutslipp som skal inngå i en ny klimaavtale. Målene for utslippskutt regjeringen har lagt frem får Natur og Ungdom til å reagere. Organisasjonen krever et mål på 60 % utslippskutt innenlands, basert på Norges historiske ansvar.

Vi er rasende, men dessverre ikke overrasket. Her hadde regjeringen sjansen til å legge frem mål som tok Norges historiske ansvar på alvor. At regjeringen ikke vil satse på kvotekjøp i u-land burde være selvsagt, og gjør ikke disse målene ambisiøse. Dette er klimapolitikk for skrivebordet, ikke de som rammes av de katastrofale konsekvensene av et varmere klima, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom.

Lukker øynene for de som rammes
Målene som skal behandles og vedtas i Stortinget før de spilles inn til de internasjonale forhandlingene og klimatoppmøtet i desember. Natur og Ungdom er oppgitt over at regjeringen bare har levert mål for utslippskutt, og ikke for hvor mye Norge skal bidra internasjonalt. Organisasjonen krever at 1 % av Norges nasjonale inntekt skal settes av til klimatiltak i andre land og tilpasning til klimaendringene.

Norge har et enormt historisk ansvar. I 45 år har vi pumpet opp forurensing og bidratt til klimaendringene. Derfor må vi gå foran. Da trenger vi utslippskutt. Ambisiøse mål ville inneholde minst 60 % kutt innenlands, med en sterk nedtrapping av oljeutvinningen. Men like viktig er konkrete mål for hva vi skal bidra med til tilpasning til klimaproblemet og finansiering av klimatiltak i andre land, sier Vestre.

Over hele verden rammes i dag mennesker av konsekvensene av en varmere verden. Norge må bidra med minst én prosent av de nasjonale inntektene våre til klimatiltak og tilpasning i land som rammes av klimaendringene. Det er nødvendig å kutte 60 % innenlands, stoppe 23. konsesjonsrunde og legge fra seg planene om oljeboring ved Iskanten. Målene regjeringen har lagt frem i dag viser at de verdsetter mennesker mindre enn oljemilliarder.
Aktivister fra Natur og Ungdom sto utenfor Statsministerens kontor for å aksjonere, men slapp ikke inn på pressekonferansen.

erna koker kloden macro