Natur og Ungdom aksjonerer mot oljeboring i Arktis under klimatoppmøtet i Paris. Foto: Helene Lind Jensen

Vidar Helgesens klimamelding står til stryk

16.06.2017 av Natur og Ungdom

16. juni la klima- og miljøminister Vidar Helgesen fram regjeringas stortingsmelding om hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030. Natur og Ungdom mener meldinga ikke gir noen svar på hvordan Norge skal ta klimaansvar, og gir Helgesen stryk-karakter.

Konsekvensene av klimaendringene er store allerede i dag. Stadig flere drives på flukt på grunn av klimarelaterte katastrofer. Ekstremvær som flommer, stormer og tyfoner drev mer enn 21 millioner mennesker fra hjemmene sine i 2014.  Natur og Ungdom mener det haster med klimahandling, men at klimameldinga regjeringa la fram i dag gjør langt ifra nok:

– Dette er fullstendig bunnkarakter for Vidar Helgesen, han har både bommet på oppgaven og gitt helt intetsigende svar. Parisavtalen krever skjerpede ambisjoner, særlig etter USA trakk seg ut. Helgesen abdiserer derimot fullstendig. Dette står til stryk, sier leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær

De norske klimamålene for 2030 skal være en oppfyllelse av den globale klimaavtalen fra Paris. Parisavtalen har som mål å hindre en global temperaturøkning på mer enn 1,5 grader. Cicero har beregnet at med dagens utslipp har vi 5-6 år igjen på å nå dette målet. I Parisavtalen er meningen at man skal øke ambisjonene hvert femte år, neste gang i 2021. Natur og Ungdom mener ambisjonene er altfor lave i denne meldinga:

– Heller enn å gi oss det vi trenger, høyere ambisjoner og store klimakutt på hjemmebane, lener Helgesen seg på EUs løsning som gjør altfor lite, altfor sent. Denne meldinga kan like så godt skrives helt om, sier Skjoldvær

I Stortingsmeldingen legges det mye vekt på bruk av EUs klimakvotesystem for å løse . Natur og Ungdom mener dette er i strid med det Vidar Helgesen uttalte så sent som i fjor om at Norge skal ta større utslippsreduksjoner hjemme:

– For et år siden sa Helgesen at æraen da vi skulle kjøpe oss fri fra klimaansvaret med kvoter var over. I denne meldinga er kvoter og fleksible mekanismer tydeligvis det eneste svaret han har. Da blir det fullstendig meningsløst å snakke om omstilling og kutt i Norge, sier Skjoldvær

Oljeindustrien har økt sine utslipp med 83 % siden 1990, men stortingsmeldingen fokuserer lite på tiltak for å redusere utslipp her.

– Regjeringen har i flere omganger uttalt at klimapolitikken skal gjennomsyre alt de gjør. Denne meldinga viser at det er ingen sammenheng overhodet. Oljeindustrien er en gedigen elefant i rommet, og regjeringens storstilte tildeling av oljelisenser i Barentshavet vil sprenge de klimamålene Helgesens klimamelding liksom skal prøve å nå, sier Skjoldvær

Relevante nyheter