Kampen fortsetter mot oljeboring i Arktis

26.02.2018 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 6.-9. januar 2018, står fast ved at oljeboring i Barentshavet svikter dagens og fremtidige generasjoners rett til et levelig klima. 23. konsesjonsrunde vil bidra til katastrofale miljøskader, og bryter dermed Grunnlovens miljøparagraf. Natur og Ungdoms landsmøte oppfordrer derfor sentralstyret til å fortsette arbeidet med klimasøksmålet, og stiller seg bak en eventuell anke.

23. konsesjonsrunde vil innebære en storstilt utdeling av oljelisenser i Arktis – blant annet i områder som burde vært dekket av is. Gjennom produksjon og eksport av olje og gass vil millioner av tonn med CO2 slippes ut i atmosfæren. Natur og Ungdom mener klimaendringene allerede er gått for langt – kloden tåler ikke mer forurensning.

Verden har allerede funnet langt mer fossil energi enn vi noen gang kan forbrenne om vi skal nå FNs togradersmål og Paris-avtalen. Å lete etter ny olje i et av verdens mest sårbare og viktige økosystemer er dermed et direkte angrep mot dagens ungdom og hele verden. Det var på bakgrunn av dette faktum at Natur og Ungdom stevnet staten i oktober 2016. Vi mener at dette ikke har endret seg til tross for Tingrettens avgjørelse.

Oslo Tingrett er enig med oss i at Grunnlovens §112 er en rettighetsbestemmelse, og at myndighetene har en tiltaksplikt når det kommer til å stanse klimaendringene. Uenigheten ligger i hvor terskelen for grunnlovsbrudd ligger, og hvilke utslipp som skal med i regnestykket. Retten mener kun utslipp som oppstår i Norge burde telles med – ikke de millioner av tonn med CO2 Norge hvert år eksporterer gjennom oljenæringen vår.

Gjennom klimasøksmålet har det blitt avdekket grove mangler i den norske oljeforvaltningen. Da Stortinget vedtok utdelingen i 23.konsesjonsrunde, ble det gjort på feil grunnlag. De økonomiske beregningene som lå til grunn for tildelingene inneholdt grove regnefeil, og det er usikkert om oljefeltene noen gang vil bli lønnsomme for staten. Dette er avsløringer som ikke ville kommet opp i lyset foruten klimasøksmålet.

Resultatet fra Tingretten er skuffende, men; et klimasøksmål er juridisk nybrottsarbeid og det er arbeid i oppoverbakke å jobbe mot Norges mektigste næring. Natur og Ungdoms landsmøte, samlet i Fredrikstad 6.-9. januar, er fortsatt overbevist om at 23. konsesjonsrunde bryter våre grunnlovsfestede rettigheter til et levelig miljø. Landsmøte oppfordrer derfor sentralstyret til å fortsette arbeidet med Klimasøksmål Arktis, og stiller seg bak å anke dommen fra Tingretten.