Streiket skolen for klimademonstrasjon

07.09.2018 av Lea Justine Nesheim

Natur og Ungdom varsler at omlag 1000 ungdommer har streiket fra skolen, idag fredag, for å demonstrere mot regjeringens klimapolitikk. Markeringer fant sted i Molde, Bergen, Gjøvik, Elverum, Trondheim, Tromsø, Nesodden, Egersund, Alta og Haugesund. Aksjonen er en solidaritetsmarkering for Greta Thunberg (15) som har streiket i snart en måned for å sette klima på dagsorden i den svenske valgkampen.

  • Norske politikere har visst om klimaproblemet og behovet for å kutte utslipp lenger enn jeg har levd, likevel har utslippene i Norge økt siden 1990. Nå er det nok prat, det er på tide å faktisk gjøre noe. Særlig etter alt ekstremværet vi har sett i Norge i sommer må politikerne legge fram en krisepakke for å omstille Norge til et nullutslippssamfunn, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Miljøorganisasjonen for ungdom trekker særlig frem olje- og gassproduksjon som Norges bidrag til klimaendringene. De krever stans i nye oljelisenser, og at de to foregående konsesjonsrundene avlyses.

Når regjeringa deler ut oljelisenser i Barenstshavet truer de framtiden til dagens ungdom. Klimaforskerne er krystallklare på at det er svært begrensa hvor mye mer fossil energi vi kan bruke. Det er langt mer olje og gass på eksisterende oljefelt enn verden kan utvinne hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer, derfor må Norge slutte å lete etter mer olje og gass fortsetter Eiterjord.

Kontrovers rundt skolestreik
Noen elever har fått beskjed om at markeringen ikke vil bli oppført som gyldig fravær. Miljøorganisasjoner har ikke brukt skolestreik som en politisk markering før, men Natur og Ungdom mener det er på sin plass:

Å delta på en protest er åpenbart en politisk markering, og skal gå som politisk fravær. Det er dumt at elever i Tromsø og Egersund skal bli straffet for å involvere seg i demokratiet, fortsetter Eiterjord.

Han mener det er nødvendig at unge får delta i demokratiet uten å straffes.

De gamle politikerne som styrer landet vil ikke være her når klimaendringene blir som verst. Det vil vi. Derfor er det nødvendig å demonstrere mot kunnskapsløse politikere som setter fremtida vår på spill, fortsetter Eiterjord

Relevante nyheter


  • Skolestreik for klimaet

    Fredag 22. mars skal elever over hele landet streike for at politikerne skal ta ansvar i klimakampen.


  • Vi krever stans i oljetillatelser

    Regjeringen har bedt om innspill til ny oljetildeling i forhåndsdefinerte områder. Natur og Ungdom krever stans i ordningen, fordi den stiller lavere miljøfaglige krav enn de ordinære konsesjonsrundene og åpner for mer oljevirksomhet som gjør det umulig for Norge å nå sine klimamål.