Dyster dom fra klimapanelet

09.08.2021 av Lea Justine Nesheim

I dag har FNs klimapanel lansert første del av sin sjette hovedrapport om klimaendringer. De bekrefter dessverre det vi allerede visste: klimaendringene er menneskeskapte, de er i gang, og politikerne gjør ikke nok for å stanse dem.

Klimapanelet slår fast at vi har hatt en global menneskeskapt oppvarming på omtrent 1,1 grader siden førindustriell tid. Temperaturen har økt mer over landområdene (1,6 grader) enn over havoverflaten (0,9 grader). Temperaturen stiger raskere enn noen gang har observert, og har allerede endret atmosfæren, havet og økosystemet. Eksempler på konsekvenser som skjer er kraftigere og hyppigere nedbør over de fleste landområdene, økt tørke i landbruk og natur, smelting av isbreer og havis, nedgang i snødekket og havestigning og -forsuring. Vi har få år igjen før dette blir den nye normalen, og ikke kan endres tilbake.

Dette er ikke ny kunnskap og har blitt varslet av forskere og miljøbevegelse i mange tiår. Det som derimot er nytt er hvor tydelig forskerne kan måle endringene som allerede er skjedd, og anslå hvordan kloden vil reagere på videre temperaturøkning.

De har laget fem ulike scenarioer for hvordan temperaturen vil endres avhengig av hvor store utslippene blir.  Det laveste scenarioet viser at det fortsatt er mulig å begrense oppvarmingen til 1,5 grader på sikt, og unngå de verste klimaendringene, men det viser også at da er klimatiltakene i verden som finnes nå langt unna. Utslippene må reduseres sterkt, raskt og vedvarende.

Denne rapporten er dyster lesing, og bekrefter det miljøbevegelsen har kjempet for å hindre i årevis. Den er også et kraftig spark bak til små, håndplukkede klimakutt framfor de store endringene som faktisk trengs. Politikerne har fått en ny vekker på hvor mye det haster, midt i valgkampen. Handlingsrommet for å velge de mest komfortable utslippskuttene er borte – det må skje drastiske endringer, og de må skje nå.

Vårt budskap er: norsk olje koker kloden, og vi må omstille samfunnet bort fra den nå!