Natur i krise

06.05.2014 av Natur og Ungdom

Hvert 10. minutt forsvinner det en art fra jorda. Det er mellom 1000 og 10 000 ganger raskere enn det som er normalt. Norsk natur er også truet.

 

Ville du satt deg i et fly der du visste at 20 tilfeldige skruer var tatt ut?

I fjor ble det dokumentert at 16 arter forsvant fra norsk natur. Den norske rødlista over truede og sårbare arter rommer nesten 4 000 planter og dyr. Det vil si at mer enn en femdel av alle artene vi kjenner til i Norge står i fare for å utryddes. Plantene og dyrene i naturen er gjensidig avhengige av hverandre. Å utrydde arter i det tempoet vi gjør i dag, er et risikabelt eksperiment som vi ikke aner konsekvensene av.

I power point-en til høyre kan du lære mer om hva som truer naturen, hva som trengs og hva du kan gjøre for å bevare naturen.

Naturen gir oss:

-ren og sikker mat og drikkevann

– viktige medisiner

-vern mot naturkatastrofer

-opplevelser i unike omgivelser

Trusler mot naturen:

– oppdeling og ødeleggelse av leveområder

– fremmede arter

– At vi tar me enn naturen tåler

– sykdom

– gift og forurensning

– klimaendringer