aksjon oslo energy forum olje

– Av med oljebrillene, Tord!

09.12.2013 av Natur og Ungdom

Olje- og energiminister Tord Lien går i dag ut mot Holden-utvalgets anbefaling om en oppbremsing i norsk oljesektor, og avviser at oljeindustrien er et problem for industrien på land. – Det er på høy tid at Lien tar av seg oljebrillene, dette eventyret er på vei mot en slutt, sier nestleder Arnstein Vestre

Olje- og energiminister Tord Lien avfeier i dag konklusjonene fra Holden III-utvalget. Utvalget sier i sin rapport et lavere tempo i oljeindustrien for å lette overgangen til et Norge uten oljeutvinning. Natur og Ungdom er skuffet over oljeministeren.

– Det er på høy tid at det norske oljeeventyret går mot en slutt, vi må sørge for at landingen blir myk. Det er på tide at Lien får av seg oljebrillene og innser at nå er moroa over.

– Norge er dominert av en stor industri, det er et problem, for den industrien er vår største forurenser. Oljeindustrien utgjør en fare for økonomien og for klimaet. Nå må vi sette på bremsene og begynne å bygge fornybarsamfunnet før det er for sent, sier Arnstein Vestre, nestleder i Natur og Ungdom

Oppbremsing

Holden III-utvalget anbefaler en oppbremsing i norsk oljesektor. Blant tiltakene for å sørge for et lavere utvinningstempo er å ikke dele ut like mange letelisenser til oljeindustrien. Neste utdelingsrunde er på våren. Natur og Ungdom har et klart krav til oljeministeren.

– Olje- og energidepartementet har varslet en ekstra utdelingsrunde av letelisenser til oljeindustrien til våren. Et godt første steg er å avlyse denne runden og ikke dele ut noen nye lisenser, avslutter Vestre