Foto: Selma Kolberg Johannson, Natur og Ungdom
Foto: Selma Kolberg Johannson, Natur og Ungdom

Gravla Arbeiderpartiets klimatroverdighet

30.04.2017 av Natur og Ungdom

Lørdag 29. april arrangerte Oslo Natur og Ungdom en gravferd for Arbeiderpartiets klimatroverdighet, i lys av deres nylige vedtak om å åpne Lofoten for oljeboring.

 

En rekke ungdommer møtte opp i sørgeklær, og med gravstein og døde fisker for å markere sin skuffelse utenfor APs lokaler.

Arbeiderpartiets klimatroverdighet sovnet stille inn idet de fattet vedtaket om å ville åpne Lofoten for olje. Dødsfallet kommer brått på, ettersom oljemotstanden innad i Arbeiderpartiet har vokst betraktelig. Blant annet hadde fylkeslagene i Troms og Finnmark i høst gått mot olje i Lofoten. Også Arbeiderparti-lagene i Lofoten har nå vedtatt at de er mot oljeboring. Vi sender våre dypeste kondolasjoner, sier Johanne Klepp, leder i Oslo Natur og Ungdom.

På gravferden ble det holdt minneord av Gaute Eiterjord, 1.nestleder i Natur og Ungdom. Han trakk blant annet fram Arbeiderpartiets historiske arbeid for miljøet:

Vi minnes idag et Arbeiderparti som har et langt liv med miljøvern bak seg. Det var Arbeiderpartiet som i 1972 utnevnte Olav Gjærevoll til den første miljøvernministeren i verden, som med Gro Harlem Bruntland lanserte rapporten om bærekraftig utvikling i 1989 og som med Siri Bjerke som miljøvernminister i 2001 ba oljeriggen som var på vei til å bore utfor Røst om å snu.

Siden den gang har derimot miljøtroverdigheten til Norges største parti forverret seg. At den møtte et tragisk endelikt forrige helg er kanskje ingen overraskelse tatt i betraktning at partiet tydeligvis er mer opptatt av å lytte til lobbyistene i Norsk Olje og Gass enn miljøfaglige råd.

Flere av de oppmøtte på gravferden var i dyp sorg. Foto: Selma Kolberg Johannson.

Flere av de oppmøtte på gravferden var i dyp sorg. Foto: Selma Kolberg Johannson.

Aksjonen skjer en uke etter at Arbeiderpartiets landsmøte vedtok å åpne områdene i Lofoten for oljeboring.

Områdene som foreslås åpnet er unike og sårbare. Her finnes verdens største kaldtvannskorallrev, store sjøfuglkolonier, og flere viktige fiskearter gyter her. Når Arbeiderpartiet går inn for å åpne disse områdene er det kroken på døra for all miljøtroverdighet, sier Johanne Klepp, leder i Oslo Natur og Ungdom.

Vedtaket skjer på tross av at flertallet av befolkningen i landet er imot oljeboring i området, ifølge en nylig undersøkelse gjort av Respons Analyse for Aftenposten.

I en stund som dette er det mye som føles rart og meningsløst. Hvorfor ville ikke Arbeiderpartiet lytte til miljøfaglige råd, lokalbefolkninga i Lofoten, flertallet i folket og blant Arbeiderpartiets egne velgere som er mot å åpne Lofoten for olje? Slike spørsmål er det vanskelig å finne fornuftige svar på, avslutter Eiterjord.