24. konsesjonsrunde er et svik mot framtida vår

21.06.2017 av Natur og Ungdom

I dag lyste Olje og Energidepartementet ut et stort antall nye oljeblokker i 24. konsesjonsrunde. Regjeringen har lyst ut 102 nye blokker, 93 av disse i Barentshavet. Blokkene er lyst ut på tross av tilrådningene fra miljøfaglige etater og miljøbevelgelsen – Olje- og energiministeren gir blaffen i framtida til vi som er unge i dag, sier Natur og Ungdom

– Dette er galskap! Mer oljeboring i Arktis er uforenelig med å nå klimamålene fra Paris. Terje Søviknes gir full gass for boring i urørte områder i Arktis og gir blaffen i framtida til vi som er unge i dag, sier Ingrid Skjoldvær, Leder i Natur og Ungdom

Flere av blokkene regjeringen vil åpne ligger tett opptil naturreservatet Bjørnøya. Som er blant de største hekkekoloniene på den nordlige halvkulen. Både Polarinstituttet og Miljødirektoratet har frarådet utlysningen.

– Dette er en gambling med livet til store bestander av sjøfugl som lever å hekker på øya. Regjeringas oljepolitikk vender det døve øret til tilrådningen fra ekspertene på miljøet i Arktis. Det er utrolig provoserende, sier Skjoldvær.

Etter forrige konsesjonsrunde ble regjeringen tatt til retten av Natur og Ungdom og Greenpeace for brudd på Grunnlovens miljøparagraf. 14. november 2017 skal regjeringen møte i retten for å forsvare sin oljepolitikk. Natur og Ungdom har sammen med flere andre miljøorganisasjoner frarådet hele den 24. konsesjonsrunden av hensyn til klima.

– Grunnloven gir oss rett til et levelig miljø. Mer oljeboring fører til mer klimaendringer og er en aktiv motarbeidelse av de rettighetene grunnloven gir oss. Regjeringa sier de er opptatt av klima, men viser med denne tildelingen at de gir blanke i , sier Skjoldvær.

– I november skal vi avklare om forrige tildeling i arktis var ulovlig. At regjeringen nå kjører på med nye tildelinger i de nesten helt samme områdene er rett og slett respektløst, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom

Relevante nyheter


  • – Erna koker kloden!

    Natur og Ungdom raser over regjeringens klimamål:
    Dette er en plan for et varmere klima.


  • – Av med oljebrillene, Tord!

    Olje- og energiminister Tord Lien går i dag ut mot Holden-utvalgets anbefaling om en oppbremsing i norsk oljesektor, og avviser at oljeindustrien er et problem for industrien på land. – Det er på høy tid at Lien tar av seg oljebrillene, dette eventyret er på vei mot en slutt, sier nestleder Arnstein Vestre