Vi krever stans i oljetillatelser

01.03.2018 av Lea Justine Nesheim

Regjeringen har bedt om innspill til ny oljetildeling i forhåndsdefinerte områder. Natur og Ungdom krever stans i ordningen, fordi den stiller lavere miljøfaglige krav enn de ordinære konsesjonsrundene og åpner for mer oljevirksomhet som gjør det umulig for Norge å nå sine klimamål.

Natur og Ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet, WWF, Bellona og Norges Kystfiskerlag har levert en felles høringsuttalelse, hvor vi kritiserer TFO-ordningen som ble innført i 2003.

– Terje Søviknes prøver å snike oljeindustrien inn i svære områder uten at man gjør en skikkelig miljøfaglig vurdering eller har en god demokratisk prosess. Søviknes overkjører miljøfaglige råd, sier Gaute

Produksjonen av olje og gass er Norges største kilde til klimagassutslipp. Norge er i tillegg verdens syvende største eksportør av fossile brensler. Ettersom verden allerede har funnet langt mer olje og gass enn noen gang kan forbrennes, mener organisasjonene at tildelingen er uansvarlig, og bryter med Norges klimaforpliktelser.

– Det er både trist og uansvarlig at regjeringen fortsetter å snikåpne nye oljeområder gjennom TFO når alle vet at verdens klima ikke tåler nye oljefelt, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Blant blokkene som er utlyst, er organisasjonene særlig bekymret for de som grenser til stengte områder utenfor Lofoten og Møreblokkene. I tillegg er alle de utlyste blokkene i Barentshavet nord for Goliat, som er det eneste oljefeltet i produksjon i Barentshavet.

– Dette er på ingen måte “modne områder”. Den eneste erfaringa vi har fra Barentshavet er katastrofeprosjektet, Goliat. Det er uansvarlig å dele ut blokker så nært Lofoten som gjøres her. Seismikk og risiko for uhell utgjør en alvorlig trussel for de fornybare fiskeressursene, sier Eiterjord.

I utlysninga etterlyser Regjeringen kun høringssvar til om hvorvidt det er kommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble behandlet.

– Etter forvaltningsplanen kom i 2011 har vi fått skjerpa klimamål gjennom Parisavtalen. Dette må også få konsekvenser for verdens syvende største eksportør av fossile utslipp. Vi kan ikke fortsette å dele ut nye områder til vår mest forurensende næring som om ingenting skulle ha skjedd, sier Eiterjord.

Natur og Ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet, WWF, Bellona og Norges Kystfiskerlag står bak høringsuttalelsen, hvor de krever stans i både TFO 2018, samt avvikling av ordningen i sin helhet.

Høringen kan leses her