Vi ber ansvarlige oljeselskaper holde seg for god til å søke på risikofylte oljelisenser

19.11.2020 av Lea Justine Nesheim

Regjeringa setter rekord i olje i sårbare og verdifulle områder.

I dag har regjeringen lyst ut 25. konsesjonsrunde, og dermed åpnet for at oljeselskaper kan søke om konsesjon til å lete og utvinne olje og gass på 136 nye blokker. Det er ny rekord i antall blokker i en konsesjonsrunde. Mange av blokkene er i områdene som Stortinget nylig definerte som “særlig verdifulle og sårbare områder” i Forvaltningsplanen for havområdene. Det er også delt ut blokker i området som Polarinstituttet og andre miljøfaglige institusjoner har bedt Stortinget definere som iskantsonen.

– Det virker som at regjeringa har prøvd å treffe blink på de mest sårbare og verdifulle områdene når de har delt nye oljelisenser – under et år siden de fikk nye miljøfaglige råd som frarådet oljeboring i disse områdene. Regjeringa er villig til å ofre hva som helst for å holde liv i fossilnæringa, og nå begynner de å gå tom for mindre kontroversielle arealer, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

– Dette er en sjanse for oljeselskapene som kaller seg ansvarlige. Hvis Equinor mener alvor om å være et framtidsretta selskap, må de holde seg for god til å søke på blokkene som åpenbart strider med miljøfaglige anbefalinger, sier Woie.

Frykter ulønnsomme oljeinvesteringer

Flere av blokkene som lyses ut ligger i barentshavet sørøst, som ble åpnet på feilaktig grunnlag etter at lønnsomhetsrapporter ble holdt tilbake fra Stortinget og offentligheten. Det er en spesielt dårlig kombinasjon at Stortinget i sommer endret oljeskatten slik at staten tar større del av risikoen fra oljeselskapene, og at regjeringa deretter lyser ut oljelisenser langt mot nord – hvor oljeleting både er mer risikabelt og mer kostbart, sier Woie.


Bakgrunnsinfo:

I utlysningen av 25. konsesjonsrunde i år har ikke regjeringa vurdert klimarisiko eller lagt fram samfunnsøkonomiske vurderinger. Selv Miljødirektoratet reagerte kraftig, og viet mye av sitt høringssvar til å etterspørre en redegjørelse for klimarisiko for nye investeringer i Barentshavet. De trekker fram at

– “Flere av blokkene som foreslås lyst ut i Barentshavet er lokalisert i områder preget av lange avstander, vintermørke og is, noe som gjør både leting, utbygging og forsvarlig beredskap mer utfordrende og følgelig mer kostbart.”

– “Økt kostnad gir økt sensitivitet for pris i lønnsomhetsberegningene.”

– “De nylige endringene i petroleumsskatteloven kan svekke sammenhengen mellom bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet”

– “På grunn av klimarelatert etterspørselsrisiko jf. kapittel 3 og – i Barentshavet – høyere lete- og driftskostnader, framstår investeringer i petroleum mer marginale enn tidligere, og mulige negative konsekvenser for miljø og andre interesser kan tippe den totale samfunnsøkonomiske lønnsomheten i negativ retning.”