Miljøseier i Unge Høyre

14.02.2021 av Sandra Butoyi

Unge Høyre har tatt en helomvending, og vil nå verne Lofoten, Vesterålen og Senja. Natur og Ungdom er fornøyd med at ungdomspartiet setter miljøhensyn først.

Pressemelding 14.02.21:

Unge Høyre  vedtok i dag en resolusjon for bærekraftig bruk av havet. Resolusjonen kan leses her. Der tar ungdomspartiet noen store steg i grønn retning. De vedtok krav til et mer investeringsnøytralt skattesystem og nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi er glade for at  ungdomspartiet tar miljøet på alvor, og håper de viser vei for moderpartiet.

En seier for fisk, folket og naturen

  • Vi er glade for at Unge Høyre ønsker å ta vare på våre aller mest sårbare havområder ved både iskantsonen og i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er et kjempeviktig steg for å flytte debatten videre fra krangling om enkeltområder til de viktige spørsmålene om hvordan vi skal gjennomføre en rettferdig omstilling,  sier Therese Hugstmyr Woie, leder av Natur og Ungdom.

  • Hvis Høyre mener alvor om å være et framtidsrettet part, må de lytte til de miljøfaglig rådene og ungdomspartiet. Oljeboring i disse områdene vil være gambling med norsk økonomi og det miljøvennlige kystfisket. Det er på tide at Høyre lytter til ungdomspartiet som krever vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, Barentshavet Nord og at iskanten skal flyttes sørover, sier Woie.

Et investeringsnøytralt petroleumsskattesystem

I resolusjonen vedtatt i dag sier Unge Høyre at de vil sette ned et utvalg for å se på statens samlede økononiske risiko i petroleumspolitikken.  De vil også legge til grunn en markeds- og klimabasert nedtrapping av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel.

  • Det er ikke kun trusselen fra klimaendringer og mulige oljesøl som henger over dagens unge. Det er også en helt reell fare for at staten tar store deler av risikoen ved nye oljeprosjekter som kan vise seg å aldri bli lønnsomme for staten. Dette må bli en av de store sakene i årets valgkamp, og det blir svært viktig at vi nå har med Unge Høyre til å legge press på Høyre, avslutter Woie.


For spørsmål eller ytterligere kommentarer, kontakt leder i Natur og Ungdom:
Therese Hugstmyr Woie, tlf.: 90727377, epost: theresew@nu.no