Illustrasjon: Gina Gylver / @illustrert

Ola Borten Moe blir kalt inn på teppet

12.02.2021 av Simon Balsnes

Hvorfor ble informasjon holdt hemmelig fra Stortinget da de skulle åpne nye områder for oljeleting? Ola Borten Moe og en rekke toppbyråkrater må endelig svare for seg! Mandag 15. Februar er det høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Holdt tilbake informasjon

Denne høsten, rett før behandlingen av klimasøksmålet i Høyesterett, ble det avslørt at Oljedepartementet, da under ledelse av Ola Borten Moe, hadde holdt tilbake informasjon om at oljeboring i Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt for Norge. Stortinget fikk aldri se rapporten om hvor ulønnsomt prosjektet kunne bli, da de behandlet åpningen av nye områder i Barentshavet tilbake i 2013. Områder med svært sårbar og verdifull natur.

Se direktestrømming av høringen her

Ble lovet gull og grønne skoger

I dokumentene som ble lagt frem for Stortinget, ble det anslått at verdiene i området kunne ligge på 50 til 280 milliarder kroner. I rapporten som ble holdt hemmelig stod det at det faktisk var en sjanse for at Norge kunne tape penger på oljevirksomhet i området – et ganske annet bilde enn det som ble presentert for Stortinget. Fra interne eposter kom det frem at oljedirektoratet, som jobbet med rapporten, fikk beskjed om at rapporten “klart skal indikere at vi bør åpne” og at dersom den ikke gjør det “så bør kostnadene (tas) ut.” I tillegg fikk de instruksen “pass på at Barentshavet sørøst ikke snakkes ned” i tilbakemelding til et av rapportutkastene. 

Oljedepartementets utkast til ressursrapport ble redigert hos departementet. Kommentaren i gult er fra en seniorrådgiver i leteseksjonen i Olje- og energidepartementet i 2013.

Oljedepartementets utkast til ressursrapport ble redigert hos departementet. Kommentaren i gult er fra en seniorrådgiver i leteseksjonen i Olje- og energidepartementet i 2013.

Havområdet ble åpnet med bredt stortingsflertall, til tross for den sårbare naturen og visshet om at nye norske oljeeventyr ikke er forenelig med behovet for kutt i klimagassutslipp. Dette i god tro om at offeret kunne veies opp med en saftig profitt. Nå er produksjonen i Barentshavet godt i gang, og profitten lar vente på seg. Etter avsløringen av at usikkerheten rundt lønnsomheten fantes helt fra start, har SV og Venstre uttrykt at kunnskapen kunne ha stanset åpningen allerede i 2013.

Havområdet er åpent, og penger og natur sløst bort. Kanskje på tide å stanse tillatelser til enda mer oljeleting?

Shady type 

Ola Borten Moe har også tidligere vært involvert i andre skandaler og er blitt kritisert for å blande roller. I tillegg til å være Senterpartiets nestleder er han også grunnlegger av, og deleier i, oljeselskapet Okea. I sommer var Senterpartiet med på å jobbe for oljeskattepakken, som blant annet resulterte i at Borten Moes eget selskap fikk utbetalt mange hundre millioner kroner.

Høring i kontroll- og konsitusjonskomitéen

Borten Moe har blitt kalt inn til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det er et ganske drastisk steg, som viser at kontrollkomitéen tar tilbakeholdingen svært alvorlig. Regjeringen og departementenes oppgave er å gjennomføre det Stortinget har vedtatt, og å sørge for at Stortinget har godt beslutningsgrunnlag. Stortinget skal ha siste ord i alle viktige saker, det er sånn et parlamentarisk demokrati fungerer. 

Brudd på informasjonsplikten

Kontrollkomitéen har ansvar for å følge opp det de tror er brudd på regjeringens informasjonsplikt. Å holde viktig informasjon unna Stortinget er et alvorlig brudd på tilliten vi har til våre folkevalgte ledere. Det er tross alt de vi stoler på at skal forvalte våre felles ressurser til alles beste. Vi håper at grove overtramp, som å tilbakeholde rapporter for Stortinget, får reelle konsekvenser og ikke bare feies under teppet enda en gang.

Det er også på tide at Senterpartiet rydder opp. Det er vanskelig å ha troverdighet i påstanden om god og rettferdig klimapolitikk, samtidig som de har en oljekåt nestleder uten respekt for Stortinget.