10ting klimagassutslipp
10ting klimagassutslipp

Statoil og klimasgasseksport

04.06.2014 av Natur og Ungdom

Norge er en storeksportør av klimagassutslipp. Norsk olje og gass står for i underkant 1,5 prosent av verdens årlige klimagassutslipp fra fossil energi.

Det er ufattelige mye, tatt i betraktning hvor lite land Norge er. Hovedårsaken til Norges voldsomme utslippseksport er Statoil. Statoil er blant verdens største oljeselskaper, og den største produsenten på norsk sokkel. Gjennom sin virksomhet bidrar Statoil til at Norge er en utslippsversting på verdensbasis, samtidig som de bruker store penger på reklamekampanjer hvor de prøver å fremstille seg som et grønt og fremtidsrettet selskap.

 

En undersøkelse publisert i 2013 visste at 90 selskaper alene er ansvarlige for to tredjedeler av verdens samlede klimagasutslipp siden starten på den industrielle revolusjonen. Omtrent halvparten av disse utslippene er kommet de siste 25 årene, altså etter at man var klar over at utslipp av CO2 er driveren for klimaendringer. På denne flaue listen finner man Statoil.

 

Et argument som går igjen fra Statoil er at om de ikke pumper opp olje og gass i Norge, så vil andre selskaper gjøre det. Eventuelt vil den reduserte eksporten av olje og gass føre til et økt kullforbruk i Europa. I 2013 publiserte SSB, på oppdrag fra Framtiden i Våre Hender og Kirkens Nødhjelp, en rapport som konkluderte med at en redusert olje- og gaseksport fra Norge vil føre til reduserte klimagassutslipp.

kilder:

www.theguardian.com/environment/2013/nov/20/90-companies-man-made-global-warming-emissions-climate-change

http://www.dn.no/nyheter/energi/2013/08/20/verdens-fattige-trenger-ikke-norsk-olje

www.kirkensnodhjelp.no/PageFiles/1891/Norsk olje og gassproduksjon rapport med layout FINAL.pdf