Akademiaavtaler
Akademiaavtaler

Akademiaavtaler

04.06.2014 av Natur og Ungdom

Statoil og en rekke andre oljeselskaper prøver stadig å skape et inntrykk av at de er fremtidsrettede, grønne selskaper, og at de tar hensyn til klima gjennom sin virksomhet. De skryter blant annet av pengene de investerer i forskning på grønn energi.

Problemet med Statoils sponsing av forskning er at pengene styres mot økt petroleumsvirksomhet, og ikke grønn energi. Hvert år sponser Statoil norske universiteter og andre forskningsinstitusjoner. Omfanget av denne sponsingen er omfattende, de kommende 5 årene vil Statoil sprøyte inn 450 millioner kroner i 7 norske og 3 utenlandske forskningsinstitusjoner. Forutsetningen for avtalene er at de skal finansiere strategiske interesser for både Statoil og universitetene og forskningsinstitusjonene. For Statoils del betyr strategiske interesser forskning på hvordan de kan pumpe opp mer klimafiendtlig olje og gass.

For eksempel innebærer akademiaavtalen mellom Statoil og NTNU at to professorrater innen fornybar forskning opprettes. Resten av de 60 millioner kronene NTNU får av Statoil vil hovedsakelig gå til petroleumsforskning. Et annet eksempel på hva Statoils penger brukes på er opprettelsen av et nytt forskningssenter for oljeutvinning i Arktis, i samarbeid med universitetet i Tromsø. Christina Figueres, FNs klimasjef, var tidligere i år ute og advarte mot oljeutvinning i disse områdene.

Denne sommeren konkluderte NENT (de nasjonale forskningsetiske komiteene) med at «Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås». Dette er Statoil i aller høyeste grad delaktige i. Statoil sitter representert i styringskomiteene ved universitetene som bestemmer hva pengene skal brukes på. På den måten sørger Statoil, i samarbeid med universitetene, for at petroleumsalderen kommer til å bli enda lenger.


kilder:

https://www.etikkom.no/Vart-arbeid/Hva-gjor-vi/Uttalelser/NENT/Vedrorende-forskningsetisk-vurdering-av-petroleumsforskning-Saksnr-20143/

http://pahoyden.no/2013/10/uib-kan-tape-kapplopet-om-gronn-kunnskap

http://morgenbladet.no/samfunn/2014/uinteressant_a_diskutere_oljesponset_forskning?quicktabs_mest_lest_mest_kommentert=0#.U6veDqjkvs0

http://www.itromso.no/nyheter/article9007623.ece