Statoil i Nigeria
Statoil i Nigeria

Statoil i Nigeria

04.06.2014 av Natur og Ungdom

I dag finnes det ikke et felles internasjonalt regelverk for miljøstandarder som regulerer olje- og gassvirksomheten som foregår i ulike land i verden. Det finnes heller ingen norsk miljølovgivning som regulerer norske selskapers virksomhet i utlandet.

I Nigeria foregår oljevirksomheten i hovedsak på land, ved Niger-deltaet. Statoil er et av selskapene som opererer offshore, og er derfor er forpliktet til å foreta en vurdering av mulige miljømessige konsekvenser ved sin virksomhet utenfor deltaet. Disse vurderingene ligner de alle selskaper på norsk sokkel er pålagt å foreta, men i motsetning til Norge offentliggjøres ikke konsekvensvurderingen, som betyr at sivilsamfunnet og organisasjoner ikke har innsyn i vurderingene som blir gjort. Statoil har opplyst at vurderingene er levert til myndighetene og at det er de som eventuelt har ansvar for å offentliggjøre dem.

Natt til 15.januar 2012 skjedde det en gasseksplosjon i et brønnhode på en oljeplattform i utenfor kysten av Nigera, ved landsbyen Koluama. Eksplosjonen førte til at plattformen Chevron North Apoi begynte å brenne. Flammene sto hundre meter opp i luften da brannen ble utløstvi. Den ansvarlige operatøren er det multinasjonale oljeselskapet Chevron. Chevron er en av verdens største oljeselskaper, og er blant annet samarbeidspartner med Statoil i Nigeria. Chevron lovte at brannen skulle være slukket innen en måned. Dette viste seg at ikke lot seg gjøre, og 29. januar sa Chevron at det vil ta to uker til før brannen er slukket. 12. mars 2012 var det fortsatt brann på plattformen. Denne ulykken har fått svært lite medieoppmerksomhet i Norge, all den tid nigerianske myndigheter og Chevron selv prøver å legge lokk på saken.

– Statoil blir oppfattet som et av de mer «vennlige» selskapene, vi ser at de forsøker å rette seg etter visse standarder. Men vi ser ikke at dette påvirker virksomheten i noen vesentlig grad. Nigeria er fortsatt ett land hvor selskapene kan komme og utnytte det at vi ikke har ett godt lovverk på plass, et land hvor de kan ignorere regler de må følge andre steder, Stella Amadi, Centre for Democracy and Development, Nigeria 

Virksomheten i Nigeria er bare et eksempel på hvordan store selskaper, inkludert norske Statoil, ikke trenger å følge nødvendige miljøkrav når de opererer i utlandet. Dette i seg selv er bekymringsvekkende, spesielt med tanke på at informasjonsflyten om virksomheten er vanskelig eller umulig å få tak i. Dette gir myndigheter og organisasjoner i Norge svært små muligheter til å etterprøve at norske selskap følger gode miljøstandarder.

kilder:

– Statoil in Nigeria, Transparency and local content(2006): Fremtiden i Våre Hender v/Stella Amadi, Mekonnen Germiso, Asle Henriksen. Rapportnummer 1/2006

– http://www.aftenbladet.no/energi/olje/Den-glemte-oljekatastrofen-2942363.html