Seismikk
Seismikk

Seismikk

04.06.2014 av Natur og Ungdom

Seismikk brukes av petroleumsnæringa før og under olje- og gassproduksjon for å kartlegge petroleumsforekomstene under havbunnen.

Seismikkskyting forgår ved at en båt utstyrt med luftkanon og ofte flere kilometer lange kabler  med signalmottakere. I jevne intervaller skytes sjokkbølger ned i havet som deretter forplanter seg i havbunnen, og reflekteres av de ulike bergartene opp til mikrofonene som slepes bak båten. Resultatet av signalene danner et kart over hvor det finnes olje- og gassresursser under havbunnen. Ut i fra dette resultatet kan selskapene danne seg en mening om det er olje eller gassresurser i området og om de vill bore der.

Mye av kritikken av seismikkskyting de siste årene har vært i forhold til sameksistens med fiskerinæringen. Ved flere anledninger mellom 2007 og 2009 har det vært skutt seismikk i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, da det ble gjennomført i 2008 på oppdrag fra oljedirektoratet opplevde fiskerne ⅔ reduksjon i fangsten, fangstreduksjonen vedvarte i opptil 3 mnd. Og da det ble skutt seismikk i 2009 ble et hundretalls fiskere betalt for og holde seg på land i tidsperioden.

Sjøkkbølgene som sendes ut er dokumentert og ha en skremmeefekt på opp til 34 km og er dødelig for fiskeyngel i 3-5 meters radius fra luftkanonen. I tiden det drives med seismikkskyting som ofte kan vare i flere uker kan ikke fiskere ferdes i området, både på grunn av de enorme områdene seismikkfartøyet legger beslag på, men også siden det ikke vil være fangst og fiske opp.

kilder:

http://www.nrk.no/nordland/store-kunnskapshull-om-seismikk-1.6430971

http://www.nrk.no/nordland/1.6669762