Statoil i diktatur
Statoil i diktatur

Statoil i ettpartistater og diktaturer

04.06.2014 av Natur og Ungdom

Statoil er i dag tilstede i flere konfliktfylte områder i verden. Selv skriver Statoil på sine nettsider at de i sine internasjonale prosjekter forplikter seg til å "Sikre åpenhet, antikorrupsjon og respekt for menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder".

Per i dag er selskapet involvert eller har nylig vært involvert i virksomhet i operasjoner og/eller er hovedoperatør på felt i åtte land som har diktatur eller er en ettpartistat. Det er vanskelig å finne dokumentasjon på at Statoil bidrar direkte til menneskerettighetsbrudd eller korrupsjon i de landene de er involvert i. Det er likevel verdt å merke seg at de aktuelle landene får oljeinntektene som en direkte følge av Statoils virksomhet. Altså bidrar Statoils virksomhet til å gi inntekter til udemokratiske regimer. Når inntektene går til eliten som styrer diktaturet, har befolkningen som helhet ingen mulighet til å være med å bestemme hvordan midlene skal brukes. Dette problemet er også gjeldende i korrupte land.

Statoil er i dag involvert i virksomhet i Algerie, Angola, Aserbajdsjan og Nigeria. Disse fire landene er i dag preget av høy grad av korrupsjon. Aserbajdsjans bruk av sine oljeinntekter er et godt eksempel på hvordan Statoils tilstedeværelse bidrar til å styrke uheldige forhold: Aserbajdsjan har blant annet brukt sine oljeinntekter på å mangedoble forsvarsbudsjettet sitt, og fører i dag en sterk retorikk mot nabostaten Armenia om utbryterrepublikken Nagorno-Karabakhiii.

På midten av 90-tallet møtte Statoil omfattende kritikk for sitt engasjement i Nigeria. Dette var i en tid med internasjonale kampanjer mot Shells opptreden i landet, som toppet seg da

Ogoni-folkets leder Ken Saro-Wiwa og åtte andre menneskerettighetsaktivister ble hengt etter å ha aksjonert mot de multinasjonale oljeselskapene i landetiv. I dag er Statoil fortsatt engasjert i operasjoner i Nigeria. Blant annet i landets største offshore felt Agabami, hvor de eier 20,2%.

Kilder:

i http://www.statoil.com/no/EnvironmentSociety/Society/Pages/StrategyAndPolicy.aspx

ii http://www.statoil.com/no/ouroperations/explorationprod/internationalfields/pages/default.aspx http://globalis.no/globalis/Land/Angola
http://globalis.no/globalis/Land/Aserbajdsjan
http://globalis.no/globalis/Land/Libya
http://globalis.no/globalis/Land/Myanmar-Burma
http://www.globalis.no/Land/Kasakhstan
http://www.globalis.no/Land/Kina
http://www.globalis.no/Land/Singapore

http://www.globalis.no/Land/Turkmenistan
http://www.globalis.no/Land/Cuba
http://www.globalis.no/Land/Iran

iii ”Norway has also continued to increase spending, insulated from the effects of the crisis by oil wealth. Finally, Azerbaijan made the largest real percentage increase (89 per cent) in military spending in the world in 2011, amidst increasing warnings of renewed conflict with Armenia over the disputed Ngorno-Karabakh region.” Utdrag fra SIPRI factsheet on military expenditure for 2011, 7http://www.sipri.org/research/armaments/milex/sipri-factsheet-on-military-expenditure-2011.pdf

iv http://www.klassekampen.no/20926/article/item/null/statoil-i-nigeria