Statoil og skifergass
Statoil og skifergass

Statoil og skifergass

04.06.2014 av Natur og Ungdom

Statoil er involvert i miljøskadelig skifergass. I staten Maryland forurenset de drikkevannet til 6 millioner amerikanere med giftig borevæske, da en gassbrønn eksploderte i 2011.

Man skulle tro at nysatsninger på energimarkedet skulle være av det mer miljøvennlige slaget. Om man kan kalle skifergass en nysatsning, stemmer det i alle fall ikke. Skifergass er mer forurensende enn konvensjonell olje og gass, og kan i mange tilfeller til og med forurense mer enn kull. Når det attpåtil skjer slike hendelser som i Pennsylvania i 2011, da en gassbrønn eksploderte og forurenset drikkevannet til 6 millioner amerikanere, skjønner man virkelig at skifergass er et miljøproblem.

Fracking, som det heter på engelsk, går ut på å pumpe vann, sand og ulike kjemikalier ned i en brønn, slik at omliggende bergarter sprekker opp. På denne måten blir det mulig å utvinne olje eller gass fra veldig kompakte bergarter. Denne prosessen er svært energikrevende og omstridt, og er forbudt i en rekke land på grunn av risikoen den fører med seg.

Rundt påsketider i 2011 eksploderte en gassbrønn i Bradford County, Pennsylvania. Titusenvis av liter med giftig borevæske rant ut i elva Towanda Creek, som er en sideelv til Susquehanna – drikkevannskilden til 6,2 millioner mennesker. Utslippet fikk pågå to dager.

Denne gassbrønnen ligger i et skifergassområde på 7300 kvadratkilometer, hvor Statoil har en tredjedel av eierandelene. Etter ulykken har både Statoil og selskapet Chesaspeake som er operatør på området merket at motstanden mot prosjektene har blitt større og folk etterspør hvilke kjemikalier som brukes produksjonen. Selv myndighetene viste skepsis, og lovde søksmål i etterkant av ulykken.

Konsekvensene ble få, og 28. juni i 2014 skjedde det igjen. Hele maskinparken ved Statoils anlegg i Monroe County stod i brann, eksploderte og giftige kjemikalier lakk ut. Hvor mye som lakk ut er ennå usikkert. Det man vet er at nær 100 tonn med ulike produkter var lagret på området og at 11 000 døde fisk ble hentet inn fra en nærliggende elv. Miljømyndigheter estimerer at omtrent 70 000 fisk døde i elven, som konsekvens av ulykken og tilsigende giftige kjemikalier.

På nettsiden skriver Statoil at de skal drive sine skiferområder på forsvarlig måte, med respekt for lokalsamfunnene og uten å skade miljøet. Erfaring viser at dette er lettere sagt enn gjort.

kilder:

http://www.yr.no/nyheter/okonomi/1.7620367

http://www.dagsavisen.no/verden/statoil-saksokes-for-forurensning-fra-skifergass/

http://www.statoil.com/no/ouroperations/explorationprod/shalegas/pages/default.aspx

http://www.statoil.com/no/OurOperations/ExplorationProd/ShaleGas/Pages/Where.aspx

http://www.tu.no/petroleum/2014/08/07/her-gar-statoils-fracking-anlegg-opp-i-royk