Illustrasjonsfoto av oljeplattform

Ny rapport: Olje i Barentshavet knuser klimamål

12.08.2016 av Natur og Ungdom

Olje- og gassutvinning i Barentshavet vil føre til enorme utslipp og hindre oss i å nå klimamål, fastslår en ny rapport fra Natur og Ungdom.

Etter klimaavalen fra Paris i fjor er verden enige om å skjerpe innsatsen for å kutte klimagassutslipp, og klimaforskerne er enige om at store deler av verdens olje-, kull og gassressurser må bli liggende i bakken.

20. juli la EU fram sitt forslag til hvordan EU og Norge skal nå sine klimamål for 2030. Målet er kort sagt å kutte 40 % av de norske utslippene innen 2030. Samtidig som den norske regjeringa jobber for å nå dette målet, deler de ut tillatelser til å lete etter og utvinne olje og gass i Barentshavet.

I rapporten «Klimakonsekvenser av olje- og gassutvinning i Barentshavet» kommer det fram at dette er stikk i strid med å hindre farlige klimaendringer. Ethvert tiltak for å redusere utslipp i Norge blir helt mikroskopiske sammenlignet med utslippene fra å pumpe opp og brenne olja og gassen fra Barentshavet.

Les rapporten under, eller last den ned her.