Gi oss bedre busstilbud i Oppland!

28.02.2018 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdoms landsstyre krever at politikerne i Oppland møter trafikk- og miljøproblemene med et bedre og billigere kollektivtilbud.

Billettprisene i Oppland er for høye. I dag koster en ungdomsbillett for strekningen Gjøvik-Lillehammer tur/retur 144 kroner. Det gjør at det er lite attraktivt for ungdommer å ta bussen. Dette er nivået på bussprisene generelt, og prisene står ikke i samsvar til busstilbudet. Ønsker du å ta bussen fra Follebu til Lillehammer på en søndag kan du kun velge mellom én avgang 11.15, og én 17.15. Det er klart at det da er enklere å bare ta bilen.

Fra 1990 til 2016 har klimagassutslippene fra transport økt med 24 prosent, og veitrafikk står for over halvparten av disse utslippene. I en tid hvor klimaendringene står høyt på dagsordenen, og det stadig arbeides for å kutte klimagassutslipp, er det tydelig at det må være et mål å få flere til å benytte kollektivtrafikk. I tillegg er det steder i Oppland hvor den lokale forurensningen fra biler er ekstra ille, et eksempel er bankplassen i Lillehammer. I følge målestasjonen som er plassert der er verdiene av nitrogenoksid (NO2) og ultrafint svevestøv (PM2.5) usunt høye. Ved å oppfordre folk til å la bilen stå og heller benytte seg av kollektivtrafikk vil også luftkvaliteten bedres.

Vi vil ha et miljøkort, et billigere busskort som tar hensyn til klimaendringene. Miljøkort er verket et nytt eller revolusjonerende konsept, og flere fylker har innført det allerede. Prisen må være betydelig lavere enn dagens satser. Erfaring viser også at enkeltbillett til 10kr har bidratt til at bruken av kollektivtransport har økt drastisk i de fylkene der det har vært innført, og blir tilbudet benyttet mer vil det også kunne utvikles mer.

Natur og Ungdom krever at de lokale myndighetene tar ansvar for å kutte klimagassutslipp. Oppland må bidra til å senke CO2-utslippene både lokalt og nasjonalt, og vi må få et kollektivtilbud som er et reelt og godt alternativ til personbiler.