Avinors vekstmål må bort!

17.09.2019 av Sandra Butoyi

Natur og Ungdoms landsstyre, samlet til landsstyremøte 12-13. september 2019, krever at Avinors mål om passasjervekst og økt flytrafikk fjernes.

Norge må oppfylle sine klimaforpliktelser og sørge for utslippskutt i alle sektorer, dette inkluderer også norsk luftfart. Da kan vi ikke tillate selskaper som Avinor å ha mål om økt flytrafikk, som vil føre til økte utslipp.

I dag står luftfarten i Norge for fem prosent av våre utslipp. Flyreiser står for over halvparten av utslippene som kommer fra nordmenns reiser, på tross av at det kun utgjør under 1% av reisene. I motsetning til andre mål der man ønsker å redusere utslipp fra transportsektoren, som f.eks. et nullvekstmål for biltrafikken, har man innen luftfarten satt seg mål om å øke flytrafikken ytterligere. Dette henger ikke på greip.

Det statseide selskapet Avinor, som eier og driver flesteparten av flyplassene i Norge, har som hovedmål at de skal stimulere til økt antall flypassasjerer og en vekst i flytrafikken. Dette gjøres blant annet ved å gi ut bonuser til selskaper som oppnår vekst, samt markedsføringsmidler for nye flyruter. Ifølge vekstprognosene deres vil antall flygninger fra Gardermoen dobles innen 2050.

Norge har gjennom Parisavtalen fra 2015 forpliktet seg til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Dette tilsvarer 50% kutt i klimagassutslipp innen 2030 og netto null innen 2050. Og det betyr at alle sektorer er nødt til å ta sin del av kuttene, inkludert luftfarten. Da kan man ikke fortsette å tillate Avinor slike vekstmål og bonusordninger.

Selskapet har selv sendt brev til regjeringen der de uttrykker sin bekymring for at vekstmålet deres vil komme i veien for klimamålene. Når Avinor selv advarer om at målet de har satt seg ikke er forenlig med Norges klimaforpliktelser, er regjeringen nødt til å ta advarselen på alvor og gjennomføre tiltak som vil hindre en slik vekst. Dette gjøres ved å stille sterkere krav til utslippskutt i luftfartsnæringen og få Avinor til å fjerne sitt mål om vekst i flytrafikken.

Norge må oppfylle sine klimaforpliktelser og sørge for utslippskutt i alle sektorer, inkludert norsk luftfart. Da kan vi ikke tillate selskaper som Avinor å ha mål om økt flytrafikk, som vil føre til økte utslipp. Natur og Ungdom krever at Avinor fjerner sitt mål om vekst i flytrafikken og at selskapet ikke skal kunne belønne flyselskaper som oppnår passasjervekst.