Illustrasjon: Pia Benedikte Evensen

Natur og Ungdom krever taktskifte i samferdselspolitikken!

09.06.2021 av Sandra Butoyi

For å nå klimamålene våre må transport være et område hvor vi gjør betydelige kutt. Derfor krever vi et taktskifte i samferdselspolitikken!

Natur og Ungdom har i vår arbeidet med et prosjekt for å hente inn informasjon om naturødeleggende og klimafiendtlig samferdselsprosjekter.

Prosjektet kaller vi bedrentp:

 

Transportplan eller eksosplan?
Neste uke skal Stortinget vedta planen for all transport i Norge, også kjent som Nasjonal Transportplan (NTP). Mens politikerne gir lovnader om asfaltlukt i hele landet, får de grønne kollektive løsningene småpenger.

 Vi som er unge arver miljøproblemer de voksne har skapt. De neste åra skal det tas mange avgjørelser som påvirker vår framtid. Transportsektoren står for en tredel av Norges samlede klimagassutslipp. Skal vi stanse utslippsfesten, må vi trykke på bremsen og vri rattet. Da trenger vi en bedre NTP.

Vi trenger en helomvending
Befolkning vet for lite om transport i Norge. Ofte tas beslutninger flere tiår før de blir satt til liv, og man kan føle seg maktesløs i møte med byråkratiet. Samferdselspolitikken er for utilgjengelig, og for å få en stopp på dette må den bli forståelig for befolkningen. Med prosjektet ønsker vi å flytte samferdselspolitikken nærmere folket. Bare på den måten kan vi en bedre NTP.

 Våre krav
Vi trenger en samferdselspolitikk som tar klima- og naturkrisa på alvor. Skal vi klare å nå klimamålene er vi avhengig av at vi høster effekten av tiltak som fungerer i dag, og gjør det enklere å reise miljøvennlig. 

  Her er noen av våre forslag for en bedre NTP:  

  • Klimavennlig infrastruktur må prioriteres
  • Ja til å bygge Nord-Norgebanen og lyntog.
  • Stans planleggingen av en tredje rullebane
  • Skrinlegg store motorveierprosjekter som “Ferjefri E39”
  • Biltrafikken må reduseres og nullvekstmålet må forsterkes


Vi har under 10 år på å nå klimamålene og redusere utslippene. Vi er lei av å bli møtt med stillhet og ansvarsfraskrivelse. Transportplanen binder oss til nye naturødeleggelser og økte klimagassutslipp. Derfor krever vi en bedre NTP.

 

Relevante nyheter