Sjekk ut gruppeprogrammet på sommerleir!

13.04.2018 av Natur og Ungdom

25.-29. juni arrangerer Natur og Ungdom sommerleir. Her kan du lese om noe av det kule som skal skje.

På sommerleir kan deltakerne velge mellom ulike grupper man skal være på. Det er mye å velge mellom. Her kan du lese om hva som skal skje på de ulike bolkene!

Skog og biologisk mangfold

Foto: Tom H Hofton

Denne gruppa skal lære mer om hvor viktig det er å ta vare på skogen vår. Skogen er viktig for det biologiske mangfoldet og er et karbonlager, det vil si at den tar vare på CO2, som dermed ikke slipper ut i atmosfæren. Denne gruppa skal blant annet på tur til Trillemarka, et område som Natur og Ungdom for en del år siden fikk kjempet gjennom som naturreservat. Skogbiolog Trude Myhre i WWF kommer også.

Bærekraftig mote

Foto: Eirin Torgersen/Natur og Ungdom

I dag er moteindustrien en del av miljøproblemet, gjennom store utslipp og en veldig ressurskrevende produksjon. Men det finnes løsninger. På gruppa som skal lære om bærekraftig mote blir det blant annet et spennende kurs i redesign og besøk av Christoffer Ringnes Klyve, nestleder i Framtiden i våre hender, som har jobbet med disse problemstillingene.

Fugl og fisk

På denne gruppa blir det også fokus på det biologiske mangfoldet, og hvordan vi forvalter bestandene av fugler og fisker – og hvorfor det henger sammen. Det blir også fugletitting rundt Tyrifjorden!

Aksjonisme

Foto: Amanda Iversen Orlich / Natur og Ungdom

Aksjonismen er et kjennetegn på Natur og Ungdom. På aksjonismegruppa på sommerleir kommer blant annet mangeårig aktivist Jørgen Johansen for å ha aksjonskurs og snakke om hvorfor aksjonisme er viktig. Det blir også aksjonsverksted hvor man får mulighet til å lage kule aksjonseffekter.

Fornybar energi

Hvordan blir Norge et grønt samfunn? Det er et viktig spørsmål, og mer produksjon av fornybar energi er en del av løsningen. Det skal denne gruppa lære om. Dit kommer det gjester som jobber hver dag med å gjøre Norge mer fornybart, både gjennom politisk påvirkning og ved å faktisk bygge de fornybare løsningene. De tar med seg noen praktiske løsninger deltakerne kan lære av. 

Bærekraftig mat

Hvordan skal vi lage miljøvennlig mat til en voksende befolkning og kutte utslipp fra matproduksjon? Det skal denne gruppa lære om. Her blir det blant annet gårdsbesøk og matkurs.

Kano, kunst og forsøpling

foto: Bo Eide

Denne gruppa skal gjøre mye gøy! Plastproblemet har i det siste virkelig kommet på dagsorden, og bra er det. Det er et enormt miljøproblem. Det skal denne gruppa lære om. De skal også padle kano, og rydde en strand ved Tyrifjorden for plast. Plasten skal de bruke til å lage et kunsprosjekt!

 

Påmelding til de ulike gruppene blir sendt ut til deltakere etter påmeldingsfristen.

Du kan melde deg på i dag og sikre deg en plass på sommerleiren på nu.no/sommerleir