Praktisk om sommerleir

Her finner du mer praktisk informasjon rundt årets regionale sommerleirer.

Det blir dessverre ikke forsvarlig å arrangere en stor nasjonal sommerleir i år heller, og vi blir derfor nødt til å avlyse den planlagte leiren på Træna. Men vi gir oss selvfølgelig ikke, og vi skal derfor arrangere tre mindre sommerleirer! 😀

Meld deg på sommerleir nå!

 

SOMMERLEIRER 2021

Sommerleirene for 2021 vil arrangeres på Bjøntegaard Leirsted i Rendalen, Strandheim Leirsted i Asker og Hove Leirsenter i Arendal. Leirene vil gå over fire dager i midten/slutten av juli. Vi har fordelt fylkene på de tre leirene for å legge til rette for at man ikke skal bli for mange deltakere per leir.

Bjøntegaard Leirsted – 15. til 18. juli
Fylker: Viken, Innlandet, Møre og Romsdal, og Trøndelag

Strandheim Leirsted – 15. til 18. juli
Fylker: Oslo, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark, og Nordland

Hove Leirsenter – 19. til 22. juli
Fylker: Agder, Rogaland og Vestland


Ta kontakt med
orgsek@nu.no dersom det av personlige årsaker passer bedre for deg å delta på en annen leir enn den som ditt fylke er oppført på, og så finner vi en løsning. 

Leirene er åpne for alle ungdommer i hele landet, og selv om du må være medlem, trenger du ikke å være aktivt i Natur og Ungdom for å kunne delta.
Du kan melde deg inn i Natur og Ungdom her.

 

Mer detaljert info om hver enkel leir, med tanke på reise, oppmøte, overnatting, aktiviteter o.l., finner du lengre ned på siden.

 

 

SMITTEVERN
For å kunne arrangere sommerleirer i år, har vi utarbeidet gode smitteverntiltak som er i tråd med regjeringens anbefalinger. Det er derfor viktig å nevne at vi forbeholder oss muligheten for å avlyse alle leirene dersom vi ser at det ikke blir mulig å gjennomføre dem i tråd med de gjeldende lokale og nasjonale smittevern-reglene og -anbefalingene.

Alle deltakere vil få tilsendt god informasjon i forkant av arrangementet om de gjeldende smitteverntiltakene ved den aktuelle leiren, og dette vil også bli tydelig redegjort for under leiren. Deltakere som viser symptomer 3-5 dager før leir, kan ikke delta og må gi beskjed til arrangør om dette.

 

PÅMELDING OG BETALING
Påmeldingsfrist, betalingsfrist og avmeldingsfrist for alle leirene er 01. juli 2021.
Det er plass til et begrenset antall deltakere ved hver leir, så det er lurt å være tidlig ute med å melde seg på.

Påmeldingsskjema til de ulike leirene finner du her.

Alle leirene koster 500 kroner, og dette inkluderer kost, losji, reise og aktiviteter.
Man betaler deltakeravgiften når man melder seg på leiren man skal delta på.

Har du problemer med betalingen, enten ved at den ikke vil gå gjennom, eller at du ikke har mulighet til å betale hele eller deler av utgiften? Ta kontakt med okonomi@nu.no, så finner vi en løsning!

Refusjon

Har du betalt for mye i deltakeravgift eller blir nødt til å melde deg av leiren innen 01. juli? Da vil du fortløpende få refundert deler av eller hele deltakeravgiften. Har du spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med okonomi@nu.no

Deltakeravgift vil ikke bli refundert dersom avmelding skjer etter 01. juli.
Ved avlsyning av leirene, vil deltakeravgift bli refundert.