Student på sommerleir!

Studententmelemmer i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet er så klart hjertelig velkomne med på årets sommerleirer. På leirene blir det noen studentsamlinger som kun er åpne for medlemmer i studentlagene våre.

Det blir dessverre ikke forsvarlig å arrangere en stor nasjonal sommerleir i år heller, og vi blir defor nødt til å avlyse den planlagte leiren på Træna. Men vi gir oss selvfølgelig ikke, og vi skal derfor arrangere tre mindre sommerleirer! Sommerleirene for 2021 vil arrangeres på Bjøntegaard Leirsted i Rendalen, Strandheim Leirsted i Asker og Hove Leirsenter i Arendal. Vi har fordelt fylkene på de tre leirene for å legge til rette for at man ikke skal bli for mange deltakere per leir. 

Vi håper at du som studentmedlem vil delta, og for å legge til rette for et eget studentopplegg ønsker vi at flest mulig studenter melder seg på sommerleiren på Bjøntegaard 15. til 18.juli. Ta kontakt med orgsek@nu.no dersom du er student og ønsker å delta på en annen leir enn den som ditt fylke er oppført på. Studenter er også selvsagt velkomne på de andre leirene, men her vil det ikke bli lagt til rette for et eget opplegg. Påmeldingsskjema finner du her. 

Er du student, men ikke medlem i studentlag? Eller studerer du ikke ennå, men skal begynne med det til høsten, og vil komme i kontakt med studentlag allerede nå? Si fra til studentsekretær Jannicke på jannicket@nu.no, så blir du kobla sammen med studentgjengen!