Grønt Spatak

Fra det året du fyller 16 år og ut studietida har du muligheten til å bli med Natur og Ungdom ut på bygda på et gratis sommereventyr! Du trenger ikke ha erfaring; alt du trenger er interesse, engasjement og 10 ledige dager når som helst gjennom sommerferien. Enten kan du dra sammen med en venn eller to, eller så får du nye venner!

Men hvorfor sender Natur og Ungdom hver sommer rundt 60 unge ut for å hjelpe til med melking, graving, børsting, ysting, luking, hesjing, høsting og for å se til sauer?

Befolkningen i verden øker, samtidig som klimaendringer gjør det vanskeligere for verdens bønder å produsere mat. Når vi i tillegg har skjevfordeling av ressurser, blir det å dyrke mat til verdens befolkning blant de største utfordringene i vår tid. Norge må være med på dugnaden, og vi må gjøre det på en miljøvennlig måte!

Når små gårder legges ned trengs mer diesel, kunstgjødsel, sprøytemidler og soya fra Brasil for at man skal kunne produsere nok mat på gårdene som blir igjen. Derfor må vi jobbe for et spredt, mangfoldig jordbruk over hele verden. For at norsk politikk skal gi oss dette, må vi engasjere oss og ha interesse for jordbruket!

På Grønt Spatak blir du utplassert hos hyggelige bønder, som er glade for å få arbeidskraft, og glade for å få fortelle om jobben de gjør. Norges Bonde- og Småbrukarlag hjelper oss å finne godt vertskap. Du kan velge mellom å dra til en gård, til ei seter, eller på beitetilsyn for å se til sau og rovdyr. Alle utgifter er dekket, også reise.

I forkant av utplasseringen møtes deltakerne på Vårsamling på Ullershov gård helgen 29. til 31. mai. Her får du lære mer om hvorfor norsk jordbruk er viktig og solidarisk, om rovdyrdilemmaet, og om grunnlaget for det hele: jord! (Vårsamlingen er i utgangspunktet obligatorisk, men har man eksamen eller av andre spesielle grunner ikke anledning, ordner vi alternative opplegg.)

Lurer du på noe, ta kontakt med koordinator Thea Marie Kvam tlf: 986 65 743 eller e-post: grontspatak(a)nu.no. Hold deg oppdatert ved å like Grønt Spatak på facebook!

Ønsker du å melde deg på Grønt Spatak, eller lese mer? Sjekk ut www.spatak.no