Seter

Du får delta i det daglige livet på setra, og blir med på å stelle husdyra og sjå til at dei har det bra, delta i fôring og mjølking av dyra, og anna praktisk arbeid i fjøset og rundt setra.Arbeidsoppgavene skal være varierte og lærerike. Du få være med å stelle kyrne, mate hønene, hjelpe til med grønnsaksdyrkinga og mye annen. På gården blir du godt kjent med vertskapet ditt siden du ofte bor, spiser og arbeider sammen med dem.

Bøndene har mye kunnskap om miljøproblemer som kan være knytta til det moderne jordbruket og hvordan man kan unngå miljøskader.

Nokre setrer er små og har ein liten flokk geiter, medan andre er store fellessetrer med moderne mjølkeanlegg og mange mjølkekyr.

Seterdrift tek i bruk utmarksbeite, sidan geiter og kyr beitar på fjellet rundt setra. På denne måten kan jordbruket nytte seg av ressursar (gras, urter, kratt osv) som vi elles hadde hatt vanskeleg for å nytte. Dyr på beite er difor svært miljøvenleg matproduksjon.

I ei tid der verda får stadig fleire munnar å mette, og presset på jordressursane blir stadig større, har alle land ei plikt til å bidra til verdas matproduksjon. Mest miljøvenleg er det å produsere matav lokale ressursar.