Natur og Ungdoms studentlag

Studentlag av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet jobber med miljø- og naturvernsaker på forskjellige universiteter og høgskoler i landet.

ENGLISH BELOW

Vi mener det er en styrke i seg selv at vi har mange aktive studenter som velger å bruke tid på å drive miljøkamp, selv i en stressende studiehverdag. Derfor har vi i Natur og Ungdom et tilbud for alle medlemmer som er mellom 19 og 30 år. Dette er studentsatsinga vår, som er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

Samarbeidet gjør at man som studentmedlem har like rettigheter i begge organisasjonene, noe som gjør at man som aktiv i studentlag har et hav av muligheter og aktiviteter å velge mellom. Enten man vil jobbe med en lokal sak, sette fokus på nasjonale saker på sitt studiested, delta på organisasjonenes seminarer, arrangere og være vertskap for studentenes årlige klimaseminar, og mye mer!

Bli med!

Vil du være med å jobbe med klima, miljø og naturvern, se på lista nedenfor og ta kontakt med laget der du bor! Til deg som har lyst til å engasjere deg, men studerer et sted det ennå ikke fins et studentlag – få med deg noen venner og start opp et! For oppstartshjelp og oppfølging av studentlag, ta kontakt med studentsekretær.

For faglig støtte, ta kontakt med studentansvarlige i Natur og Ungdom Freia Catana Aasdalen. Studentavsvarlig i Naturvernforbundet er Magnus Storvoll Strømseth: tlf: 902 72 770, e-post: ms@naturvernforbundet.no.

For å komme i kontakt med andre aktive studenter – eller å få informasjon om hva som skjer i Naturvernstudentene følg oss på sosiale medier! Vi er på Facebook og Instagram. 

Klimaseminar for studenter 2021 

MELD DEG PÅ /// REGISTER HERE!

Tema for årets seminar er Hvordan sikrer vi havets fremtid?, med et spennende program både faglig og sosialt! Her får vi tid til å bli godt kjent og jobbe aktivt med fagstoffet.

Seminaret er gratis og åpent for alle studenter. På grunn av smittevern har vi bare plass til 100 fysiske deltakere, men deler av seminaret vil også tilbys digitalt. Meld deg på her. Endelig program kommer før seminaret. Her er lenke til Facebook-arrangementet. 

Servering: Det serveres gratis lunsj på seminaret lørdag og søndag. Det er også gratis middag som avslutning på dagen lørdag. Her er det begrenset med plasser.

Reise: Det oppfordres å reise så miljøvennlig som mulig. Medlemmer i studentlag i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet kan få reisen dekket av sitt studentlag. Studentmedlemmer i Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet som ikke har et eget studentlag kan søke om å få dekket reise. Ta kontakt med Aled Dilwyn Fisher i Naturvernforbundet.

Overnatting: Vi oppfordrer alle deltakere til å ordne overnatting selv, men vi kan også bidra med å finne en løsning og vil dekke overnatting for så mange som mulig (førstemann til mølla!). Trenger du overnatting? Eller bor du i Trondheim og har plass til at en eller flere deltakere kan overnatte hos deg? Fyll inn påmeldingsskjemaet og vi vil komme tilbake med mer informasjon!

Klimaseminaret for studenter 2020. Foto: Jannicke Totland / Natur og Ungdom

 

Student groups

Our student groups work with environmental issues at different universities and university colleges across the country.

Our student groups are a collaboration between Natur og Ungdom (Young Friends of the Earth) and Naturvernforbundet (Friends of the Earth), two of the biggest environmental organisations in Norway. As a student member you will have the rights to affect both organizations, even if you are just a member of one of them. This gives you a lot of opportunities to attend different seminars and to build a wide network of people with the same interests as yourself.

Join us!

Do you want to work with climate, nature conservation or environmental issues? You find the contact information to all our student groups in the list under. No student group where you study? Gather some friends and start one! For help starting a student group and organisational support, contact the student secretary. 

For help in any student related case for Young Friends of the Earth, contact Freia Catana Aasdalen. For student related inquiries regarding Friends of the Earth Norway, Magnus Storvoll Strømseth is the contact person to reach out to : Phone: 902 72 770, e-mail: ms@naturvernforbundet.no

To get in touch with other active students – or to get information about what is happening in our groups, follow us on Social Media! We are on Facebook and Instagram.

Student Climate Conference 2021

The theme for this year’s seminar is How do we secure the future of the oceans? with an exciting program both politically and socially, where you’ll have time to get to know each other as well as work actively on the issues covered!

The seminar is free and open to all students. All presenters will present in English. Any questions or comments in Norwegian will be translated to the best of our ability. Due to corona restrictions, we only have room for 100 physical participants, but parts of the seminar will also be made available digitally. Sign up here. The final program will be made available before the seminar. Here is the link to the Facebook-event. 

Food: There will be free lunches on Saturday and Sunday, and dinner on Saturday (limited spaces).

Travel: Members in student groups can cover their travel expenses through their student group. Student members who aren’t linked to a particular student group can apply for travel expenses. Contact Aled Dilwyn Fisher at Friends of the Earth.

Accommodation: Accommodation will be offered to as many participants who cannot secure their own accommodation in Trondheim as possible (first come, first serve) for Friday and Saturday night. If you live in Trondheim and can provide others accommodation, please indicate this on the registration form. Contact Aled Dilwyn Fisher at Friends of the Earth if you have any issues regarding finding accommodation on Friday or Saturday.

 

Klimaseminaret for studenter 2020. Foto: Jannicke Totland / Natur og Ungdom

 

Aktive studentlag (current student groups):

Naturvernstudenter i hele Norge (For all student members in Norway):
Facebook (gruppe/group)

Naturvernstudentene i Bergen:
Leder: Tonje Sæther
Tlf: 414 25 325
E-post: tonje.saether(a)hotmail.com
Facebook (side/page)

Naturvernstudentene i Oslo:
Leder: Lukas Neuenschwander
Tlf: 46535445
E-post: lukas.neu24@gmail.com
Facebook (side/page)

Naturvernstudentene på NMBU:
Leder: Ragnhild Klungtveit 
Tlf: 45246716
E-post: ragnhild.klungtveit(a)gmail.com
Facebook (side/page)

kNUst Oslo (studentlag for kreative fag):
Leder: Hilja Løvvik
Tlf: 48049390
E-post: hilja2106(a)gmail.com
Facebook (side/page)
Facebook (gruppe/group)

Naturvernstudentene i Trondheim:
Leder: Sofie Winsnes 
Tlf: 9848 2064
E-post: sofie..winsnes@gmail.com
Facebook (side/page)

Klimaseminaret for studenter 2020. Foto: Simon Balsnes / Natur og Ungdom

 

Naturvernstudentenes vedtekter 

Natur og Ungdoms styrende dokumenter

Naturvernforbundets styrende dokumenter