Trygg

Har du eller kjenner du noen som har blitt utsatt for grenseoverskridende seksuell adferd og ønsker å varsle om dette?

Har du eller kjenner du noen som har blitt utsatt for grenseoverskridende seksuell adferd og ønsker å varsle om dette? 

Ta kontakt med:

Leder, Therese Hugstmyr Woie (907 27 377, theresew@nu.no)

eller

Daglig leder, Sandra Butoyi

Her kan du laste ned våre retningslinjer og rutiner for håndtering av grenseoverskridende seksuell adferd. 

Her kan du lese mer om hva det vil si å varsle.